Είσοδος

16/6/2016-ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση καταβολής εισφορών έως 30/9/2016

Tags: ΤΣΜΕΔΕ

imagesCA9PCVA8
 

ΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ

 

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την ΑΔΣ 402/15-06-2016 του Ε.Τ.Α.Α.

 

 

Πηγή: http://www.tsmede.gr/
Share to Linkedin