Είσοδος

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής (κωδ. ΠΛΗ23)

cartografiadigitalΣτόχος είναι η εκμάθηση γλωσσών και προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, με έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής. Για να γίνει αυτό, στα διάφορα στάδια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν τμήματα της εφαρμογής τα οποία στο τέλος θα ενοποιηθούν. Αρχικά θα γίνει εκμάθηση βασικών γλωσσών και προτύπων που χρειάζονται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML/CSS / Bootstrap). Στη συνέχεια θα γίνει εκμάθηση της γλώσσας Javascriptη οποία επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες. Τέλος θα γίνει εκπαίδευση σε Javascript βιβλιοθήκες γενικού σκοπού (jQuery/AngularJS) όσο και εξειδικευμένες GIS βιβλιοθήκες  (Leaflet). Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων σχολών τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες

Περίοδος Υλοποίησης: 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4 ΚΑΙ 2/5

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Share to Linkedin