Είσοδος

Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις (κωδ. ΒΙΟΜ45)

purasfaleiaΔιάρκεια: 20 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδίκευση των μηχανικών (και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου) στα απαραίτητα θέματα πυροπροστασίας, στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας υφισταμένων και νέων κτηρίων, στην κατανόηση και την ορθή ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας, στην γνώση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας καθώς και η σωστή σύνταξη μελετών για την υποβολή στα γραφεία πυρασφάλειας με σκοπό την άμεση έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Παράλληλα, στόχος είναι η πρόληψη (μέσω των αποτελεσματικών μελετών) με σκοπό την αποφυγή πιθανών πυρκαγιών και σε αντίθετη περίπτωση την άμεση καταστολή. Η παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην πιο γρήγορη όσο και ουσιαστική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και από την άλλη μεριά θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών που προκύπτει άμεσα από την επαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου.

Περίοδος υλοποίησης: 24, 25, 26, 27 και 28 Απριλίου (17:00-21:00)

Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Share to Linkedin