Είσοδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών (κωδ. ΠΛΗ22)

φωτοερμηνειαΒασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση σε θέματα και μεθόδους φωτοερμηνείας για την ερμηνεία καλύψεων γης και την πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να γεωαναφέρουν αεροφωτογραφίες, να κατασκευάζουν 3D μοντέλα ως βοήθημα για φωτοερμηνεία, να ερμηνεύουν χρήσεις/καλύψεις γης (πχ τύποι βλάστησης/καλλιεργειών), να περατώνουν πραγματογνωμοσύνες και να τεκμηριώνουν χρονολογικά κατασκευές.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη φωτοερμηνεία και τα φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά, τη μελέτη αεροφωτογραφιών, την εξαγωγή ποιοτικής πληροφορίας από αεροφωτογραφίες καθώς και για γεωαναφορά αεροφωτογραφιών, έλεγχο ορατότητας μεταξύ σημείων, παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων από αεροφωτογραφίες με χρήση Η/Υ, τεχνικές ενίσχυσης ιστογράμματος, παραγωγή 3D μοντέλων για φωτοερμηνεία, πραγματογνωμοσύνες, χρονολογική τεκμηρίωση κατασκευών και προσδιορισμό τύπου καλλιεργειών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στις ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Δασολόγος, Γεωπόνος, Γεωλόγος ενώ η παρακολούθησή του δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία στη γνώση φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης καθώς και στη χρήση προγραμμάτων τηλεπισκόπησης.

 

Για εγγραφή πατήστε εδώ!

Share to Linkedin