Είσοδος

Προετοιμασία για ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ θεωρητικές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Προετοιμασία για ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ θεωρητικές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (κωδ. ΚΑΤ67, διάρκεια: 20 ώρες)

SEMINARIO XEIRISTON EIKONAΟ χειριστής μηχανήματος έργου αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη του Διπλωματούχου Μηχανικού κατά την εκτέλεση των Τεχνικών Έργων. Ένας καλά εκπαιδευμένος χειριστής σίγουρα συντελεί σημαντικά στην καλή και έγκαιρη υλοποίηση ενός τεχνικού έργου. 
Για τους παραπάνω λόγους το Ι.ΕΚ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. αποφάσισε να οργανώσει ένα βραχυχρόνιο σεμινάριο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ κατάρτισης χειριστών Μ.Ε.

Σε ποιους απευθύνεται:

1. σε Βοηθούς χειριστές, οι οποίοι θέλουν να οποίοι θέλουν να αποκτήσουν την αντίστοιχη άδεια,
2. σε κατόχους άδειας χειριστή οι οποίοι θέλουν να την επεκτείνουν.

Στόχος:

Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Θεματολογία εκπαιδευτικού προγράμματος:


1. Γενικά Θέματα Μηχανημάτων Έργου (διαδικασία έγκρισης τύπου, διαδικασία έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, πιστοποιητικά καταλληλότητας Μ.Ε., απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα στα Μ.Ε.)
2. Θέματα Ασφάλειας και Υγείας Μ.Ε., Ασφαλής χειρισμός Μ.Ε.
3. Κατηγορίες αδειών χειριστή Μ.Ε. (Διαδικασία απόκτησης άδειας χειριστή Μ.Ε., απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, Επαγγελματικές διέξοδοι του χειριστή Μ.Ε.)
4. Υποχρεώσεις και καθήκοντα του χειριστή Μ.Ε. σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012
5. Ερωτήσεις θεωρητικής εξέτασης.
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί δωρεάν το βιβλίο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.

 

Για εγγραφή πατήστε εδώ!

Share to Linkedin