Είσοδος

Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

7/6/2016-Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 45954/26-10-2015 "Εφαρμογή της ΥΑ 299/2014 (ΦΕΚ 57/Β/16.1.2014) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.»

Χρήσεις εντός κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου

Δ. ΠΟΛ. ΣΧ.: Χρήσεις εντός κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν 4315 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιας άρσης απαλλοτρίωσης

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν 4315 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιας άρσης απαλλοτρίωσης

Σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 32 του ΝΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 4315/14)

Δ. ΠΟΛ.ΣΧ. - Σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 32 του ΝΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 4315/14)

Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα (προ ν.4067/12 - ΝΟΚ)

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 50441/31-7-2015 "Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα (προ ν.4067/12 - ΝΟΚ). "

Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 31327/31-7-2015 "Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής."

Κοινοποίηση εγγράφων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΕΑ)

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο με α.π. 34255/23-10-2015 "Κοινοποίηση εγγράφων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΕΑ)

ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου "Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4331/2015 - Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 29/07/2015
Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας (παλαιό και νέο ασφαλιστικό) σχετικά με την έκδοση της σχετικής υπουργικής εγκυκλίου υπ.αριθμ: Φ.10043/οικ.32742/811 με θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4331/2015- Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ".
Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links