Είσοδος

Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ/Α.15/2/363/4581 (ΦΕΚ 1346/Β/25 Απριλίου 2012) "Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου"

Ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

ΣΤΗ δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, πρόκειται να προχωρήσει σύντομα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη δεύτερη προκήρυξη του προγράμματος μετά την επιτυχία της πρώτης, μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκαν 746 επιχειρήσεις με 44,8 εκατ. ευρώ.

Παράταση μέχρι 1 Ιουνίου για επενδυτικές προτάσεις

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως την 1η Ιουνίου η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 με στόχο οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις θετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή.

Φοροελαφρύνσεις σε βιομηχανικές περιοχές

Απαλλάσσονται από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ή εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των επιχειρηματικών πάρκων και των βιομηχανικών περιοχών.

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης κινήτρων

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1092/2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’ 143)».
http://www.sate.gr/

Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links