Είσοδος

Παράρτημα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Επαφή

Διεύθυνση:
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 & ΤΖΑΒΕΛΑ ΛΑΡΙΣΑ 41222

Τηλέφωνο: 2410 257866, 2410 250934

Τηλεομοιοτυπία: 2410 255718

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες: