Είσοδος

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Tags: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Από την ίδρυση του θεσμού, το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. βρίσκεται μεταξύ των πρώτων σε βαθμολογία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πανελλαδικά και έχει εξειδίκευση στα εξής θέματα:

•    Περιβάλλοντος
•    Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
•    Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού
•    Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
•    Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
•    Επαγγέλματα Πληροφορικής
•    Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
•    Αγροτικά Επαγγέλματα
•    Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, όπου το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. δεν διαθέτει πιστοποιημένες δομές, επιδιώκεται η δραστηριοποίηση του σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην παρακάτω υπερσύνδεση (“link”) προς την Ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.:

Πιστοποίηση κατά ΕΟΠΠΕΠ
Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links