Είσοδος

Προφίλ

Tags: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο Τ.Ε.Ε.

Η επιμόρφωση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) είναι ένας από τους σκοπούς του, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1486/84 από τις διατάξεις του οποίου διέπεται η λειτουργία του Τ.Ε.Ε.

Για τη συστηματικότερη όσο και αποτελεσματικότερη προώθηση αυτού του σκοπού, η Διοικούσα  Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. δημιούργησε το 1990 Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των μελών του Τ.Ε.Ε. που ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα. Στο Γραφείο αυτό μεταφέρθηκε μεταξύ 1990 και 1995 η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Συλλόγων των Μηχανικών στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ.

Με το άρθρο 87 του Ν. 1343/1991 δόθηκε η δυνατότητα στο Τ.Ε.Ε., που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) να ιδρύσει το Ι.ΕΚ.ΕΜ. Τ.Ε.Ε., Ανώνυμη Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες συνεχιζόμενης κατάρτισης των μελών του, αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου.


Ίδρυση

Στις 3/2/1995 παρέχεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. άδεια σύστασης και έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με μία μετοχή που ανήκει στο Τ.Ε.Ε. με την επωνυμία "Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας" - Ι.ΕΚ.ΕΜ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.

Το Ι.ΕΚ.ΕΜ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. ως εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links