Είσοδος
Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Κατηγορία Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
Α04 3D Studio MAX Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 4. Μαϊ 2017 2. Ιουν 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 330,00 EUR 330,00 EUR 600,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Α09 AUTOCAD 2D Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 3. Μαϊ 2017 26. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 330,00 EUR 330,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΑΥΕ08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ  Νεο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 22. Μαϊ 2017 23. Ιουν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 500,00 EUR 500,00 EUR 800,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΑΥΕ09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα  Νεο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 29. Μαϊ 2017 12. Ιουν 2017 Θεσσαλονίκη 200,00 EUR 200,00 EUR 300,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ26 ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 Βιομηχανικές ειδικότητες 12. Σεπ 2017 21. Σεπ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ45 Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις  Νεο Βιομηχανικές ειδικότητες 24. Απρ 2017 28. Απρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αδειοδοτήσεις Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Χώρων - Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Συνεργεία - Σταθμών Αυτοκινήτων  Νεο Βιομηχανικές ειδικότητες 18. Νοε 2016 23. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡ11 Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας 25. Απρ 2017 8. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡ15 Θεσσαλονίκη: Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων  Νεο Εξοικονόμηση Ενέργειας 12. Ιαν 2017 16. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  Νεο Εξοικονόμηση Ενέργειας 24. Μαϊ 2017 30. Μαϊ 2017 Θεσσαλονίκη 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ: Από τη Θεωρία στην Πράξη  Νεο Ενεργειακοί Επιθεωρητές 12. Ιουν 2017 26. Ιουν 2017 ΑΘΗΝΑ 250,00 EUR 250,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ:Απο την θεωρία στην πράξη (ΠΡΩΙΝΟ)  Νεο Ενεργειακοί Επιθεωρητές 13. Μαρ 2017 17. Μαρ 2017 ΑΘΗΝΑ 250,00 EUR 250,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις  Νεο Ενεργειακοί Επιθεωρητές 9. Μαϊ 2017 22. Μαϊ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 250,00 EUR 250,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΥΡ0128 ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 2, 8 Κτιριακά έργα από Σκυρόδεμα Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 200,00 EUR 200,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ01348 ΑΣ. Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 3, 4, 8 Σχεδιασμός κατασκευών από Xάλυβα Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 200,00 EUR 200,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ07 ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30,00 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ8ΚΑΝΕΠΕ ΑΣ.Τ. Κανονισμός Επεμβάσεων Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40,00 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ13 ΑΣ. Τ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΚ) Ν.4067/12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατασκευαστικές ειδικότητες 28. Νοε 2012 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ15 Ελεγκτές Δόμησης
Ειδική τιμή κατά περίπτωση
Κατασκευαστικές ειδικότητες 31. Δεκ 2012 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ28 ΑΣ.Τ. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν. 4178/2013)
Ειδική τιμή κατά περίπτωση
Κατασκευαστικές ειδικότητες 31. Οκτ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 55,00 EUR 55,00 EUR 0,00 EUR
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Κατηγορία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
Α06 Εισαγωγή στο AutoCAD Civil 3D Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
Α30 Εισαγωγή στο Wordpress Άλλα 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
Α31 RHINOCEROS 3D Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 220,00 EUR 220.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
Α32 ILLUSTRATOR Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 200,00 EUR 200.00 EUR 350.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ01 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 500,00 EUR 500.00 EUR 800.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ02 Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ04 Τεχνικός Ασφαλείας και Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας. Εφαρμογή στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ06 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ01 Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive P.E.D.) Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ02 Υποσταθμοί Μέσης & Υψηλής Τάσης Βιομηχανικές ειδικότητες 300,00 EUR 300.00 EUR 560.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ04 Τεχνική Προσέγγιση της Πιστοποίησης Προϊόντων & διαχείριση των Διαδικασιών με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 73/23/EEC Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ06 Μέθοδοι υπολογισμού Θέρμανσης και Κλιματισμού Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR
ΒΙΟΜ08 Εφαρμογή του ISM Code - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων Βιομηχανικές ειδικότητες 225,00 EUR 225.00 EUR 420.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ11 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκόλλησης στη Βιομηχανία Βιομηχανικές ειδικότητες 225,00 EUR 225.00 EUR 420.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ12 Εγκατάσταση και Λειτουργία Ιατρικών Μηχανημάτων Υψηλής Τεχνολογίας & Ειδικές Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις Βιομηχανικές ειδικότητες 240,00 EUR 240.00 EUR 450.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ13 Διαχείριση και Σχέδιο Λίπανσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ14 Επιθεώρηση και Έλεγχος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Υλικών Βιομηχανικές ειδικότητες 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ15 Πρακτικές και Τεχνικές Λύσεις για τη Σωστή και Ποιοτική Λειτουργία των Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ16 Μελέτη Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) με Πίεση Λειτουργίας έως 1 bar Βιομηχανικές ειδικότητες 120,00 EUR 120.00 EUR 220.00 EUR ανά αίτηση
Share to Linkedin