Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Βιομηχανικές ειδικότητες

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΒΙΟΜ26 ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 12. Σεπ 2017 21. Σεπ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ45 Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις  Νεο 24. Απρ 2017 28. Απρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αδειοδοτήσεις Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Χώρων - Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Συνεργεία - Σταθμών Αυτοκινήτων  Νεο 18. Νοε 2016 23. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΒΙΟΜ01 Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive P.E.D.) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ02 Υποσταθμοί Μέσης & Υψηλής Τάσης ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 560.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ04 Τεχνική Προσέγγιση της Πιστοποίησης Προϊόντων & διαχείριση των Διαδικασιών με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 73/23/EEC ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ06 Μέθοδοι υπολογισμού Θέρμανσης και Κλιματισμού ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR
ΒΙΟΜ08 Εφαρμογή του ISM Code - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 225,00 EUR 225.00 EUR 420.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ11 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκόλλησης στη Βιομηχανία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 225,00 EUR 225.00 EUR 420.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ12 Εγκατάσταση και Λειτουργία Ιατρικών Μηχανημάτων Υψηλής Τεχνολογίας & Ειδικές Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 240,00 EUR 240.00 EUR 450.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ13 Διαχείριση και Σχέδιο Λίπανσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ14 Επιθεώρηση και Έλεγχος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Υλικών ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ15 Πρακτικές και Τεχνικές Λύσεις για τη Σωστή και Ποιοτική Λειτουργία των Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ16 Μελέτη Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) με Πίεση Λειτουργίας έως 1 bar ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 220.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ17 Διαδικασία Αδειοδότησης Μεταλλευτικών και Λατομικών Εγκαταστάσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 180.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 350.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ23 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ24 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 200.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ25 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 200.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ27 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR 150.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200,00 EUR 200.00 EUR 350.00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ33 Θεσσαλονίκη-Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση