Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Κατασκευαστικές ειδικότητες

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΚΑΤ13 ΑΣ. Τ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΚ) Ν.4067/12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 28. Νοε 2012 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ15 Ελεγκτές Δόμησης
Ειδική τιμή κατά περίπτωση
31. Δεκ 2012 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR 50,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ28 ΑΣ.Τ. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν. 4178/2013)
Ειδική τιμή κατά περίπτωση
31. Οκτ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 55,00 EUR 55,00 EUR 0,00 EUR
ΚΑΤ32 Μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στις χωρικές απεικονίσεις   Νεο 15. Μαϊ 2014 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
ΚΑΤ35 Σύγχρονες Λύσεις Μόνωσης Κτηρίων: Υλικά και Συστήματα 14. Νοε 2016 21. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ41 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016 (ΣΧΕΔΙΟ) 8. Μαϊ 2017 9. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 100,00 EUR 100,00 EUR 150,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ42 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μέρος 1ο : Πρώτες ύλες του σκυροδέματος και το σκυρόδεμα  Νεο 20. Ιαν 2017 30. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ56 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 16. Ιαν 2017 26. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 300,00 EUR 300,00 EUR 450,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ57 Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών  Νεο 3. Μαϊ 2017 12. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ59 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Θεσμικό πλαίσιο και βήμα προς βήμα υποβολή προσφορών 16. Ιαν 2017 27. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 200,00 EUR 200,00 EUR 350,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ60 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Προκατασκευή - Βιομηχανοποιημένη Δόμηση  Νεο 9. Μαϊ 2016 13. Μαϊ 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR 150,00 EUR 350,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ62 Εφαρμογές Πλακιδίων σε Κτήρια  Νεο 17. Οκτ 2016 20. Οκτ 2016 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 100,00 EUR 100,00 EUR 200,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ63 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νομοθεσία – Ευρωπαϊκά πρότυπα για ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες 21. Σεπ 2016 29. Σεπ 2016 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ64 "Ταυτότητα Κτιρίων" (Σχετικά με τον Νόμο 3843/2010: Υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης, και άλλες διατάξεις)  Νεο 20. Μαρ 2017 22. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 100,00 EUR 100,00 EUR 180,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μέρος 1ο : Πρώτες ύλες του σκυροδέματος και το σκυρόδεμα  Νεο 16. Ιαν 2017 20. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ66 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών  Νεο 24. Απρ 2017 28. Απρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ66 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών  Νεο 24. Απρ 2017 28. Απρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ67 Προετοιμασία για ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ θεωρητικές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  Νεο 18. Σεπ 2017 2. Οκτ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΚΑΤ68 Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών αναφορικά Με τους ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μηχανημάτων Έργου  Νεο 21. Σεπ 2017 29. Σεπ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 80,00 EUR 80,00 EUR 180,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΚΑΤ01 Στοιχεία Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας των Δημοσίων Τεχνικών Έργων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ02Α Νέο Πλαίσιο Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Γενικές Διατάξεις, Ειδικές Περιπτώσεις & Προδιαγραφές Μελετών ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ06 Συμβατά Υλικά και Νέες Τεχνικές Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 250,00 EUR 250.00 EUR 450.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ08 Φωτογραμμετρική Αξιοποίηση Δορυφορικών  Εικόνων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 250,00 EUR 250.00 EUR 450.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ09 Ειδικά Συγκοινωνιακά Θέματα με Έμφαση στις Αστικές περιοχές ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 500.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ10 Δόμηση εντός σχεδίου - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός & Κτιριοδομικός Κανονισμός ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ14 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΚ) Ν.4067/12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/ ΑΘΗΝΑ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ19 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΚ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ21 Επισκευή ρωγμών στο σκυρόδεμα IEKEM-TEE 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ22 Θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ23 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ25 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ & Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ27 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 375,00 EUR 375.00 EUR 700.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ34 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ42 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μέρος 1ο : Πρώτες ύλες του σκυροδέματος και το σκυρόδεμα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ45 Χρήση μη-καταστρεπτικών και ελάχιστα καταστρεπτικών μεθόδων διερεύνησης, σε κατασκευές από τοιχοποιία και ωπλισμένο σκυρόδεμα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ46 Θεσσαλονίκη, Φως και Φωτισμός ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ49 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- Εμφανές σκυρόδεμα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 150.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ51 Βασικές αρχές και Στοιχεία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ με εφαρμογή σε ΧΩΡΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 350.00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ52 Θεσσαλονίκη-Διαδικασία-αδειοδότησης-καταστημάτων-με-βιοτεχνικό-ενδιαφέρον Θεσσαλονίκη 100,00 EUR 100.00 EUR 200.00 EUR ανά αίτηση