Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Τιμή
ΑΥΕ04 Τεχνικός Ασφαλείας και Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας. Εφαρμογή στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις 7. Νοε 2016 16. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΑΥΕ08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ  Νεο 30. Ιαν 2017 3. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Τιμή
ΑΥΕ01 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 400,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ02 Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 140,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ06 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 0,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 0,00 EUR ανά αίτηση