Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΑΥΕ08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ  Νεο 22. Μαϊ 2017 23. Ιουν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 500,00 EUR 500,00 EUR 800,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΑΥΕ09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα  Νεο 29. Μαϊ 2017 12. Ιουν 2017 Θεσσαλονίκη 200,00 EUR 200,00 EUR 300,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΑΥΕ01 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 500,00 EUR 500.00 EUR 800.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ02 Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ04 Τεχνικός Ασφαλείας και Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας. Εφαρμογή στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ06 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση