Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Αυτόματης σχεδίασης

Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
Α04 3D Studio MAX 4. Μαϊ 2017 2. Ιουν 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 330,00 EUR 330,00 EUR 600,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Α09 AUTOCAD 2D 3. Μαϊ 2017 26. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 330,00 EUR 330,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
Α06 Εισαγωγή στο AutoCAD Civil 3D ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
Α31 RHINOCEROS 3D ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 220,00 EUR 220.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
Α32 ILLUSTRATOR ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 350.00 EUR ανά αίτηση