Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Google Sketchup και Twilight Rendering

Έναρξη:
5. Ιουνίου 2017
Λήξη:
16. Ιουνίου 2017
Κωδικός:
Α29
Επισκέψεις:
6406
Αγαπημένο:
4 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
120.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
120.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
220.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Διάρκεια: 16 ώρες
 
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Η κατανόηση τεχνικών και μεθοδολογίας για την υλοποίηση αρχιτεκτονικών εφαρμογών με το Google Sketchup και το Twilight renderer, δύο ιδιαίτερα οικονομικά εργαλεία για τρισδιάστατη μοντελοποίηση (3d modeling) και φωτορεαλισμό (rendering) αντίστοιχα, που αναβαθμίζονται και επικαιροποιούνται συνεχώς. Το Sketchup κυκλοφορεί σε δωρεάν έκδοση (Sketchup Make)
και σε έκδοση με επιπλέον λειτουργικότητα (Sketchup Pro). To Twilight επίσης υπάρχει δωρεάν και με μικρή επιβάρυνση αναβαθμίζεται σε έκδοση με πλήρη λειτουργικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα στοιχεία εκείνα που βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία των σχεδιαστικών αρχών στον πελάτη/συνεργάτη έτσι ώστε να είναι η όλη διαδικασία πιο αποδοτική.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να:
Οπτικοποιούν τρισδιάσταστα μοντέλα κτιριακών έργων σε όλες τις φάσεις τους (προμελέτη- οριστική μελέτη-μελέτη εφαρμογής) γρήγορα και με αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.
Με τη χρήση του Sketchup Pro, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το μοντέλο για ανάλυση στοιχείων όπως η ενεργειακή συμπεριφορά ή το κόστος του κτιρίου.

 

Περίοδος Υλοποίησης: 5, 7, 9, 13 και 16 Ιουνίου 2017

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: Google Sketchup και Twilight Rendering

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.