Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

AutoCAD 3D

Έναρξη:
7. Ιουνίου 2017
Λήξη:
23. Ιουνίου 2017
Κωδικός:
Α08
Επισκέψεις:
1971
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
240.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
240.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
0.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

AUTOCAD 3D
Διάρκεια 32 ώρες
 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και τεχνικές στην τρισδιάστατη σχεδίαση και στη δημιουργία μοντέλων. Οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων και απεικονίσεων σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Στόχος

·Να προσφέρει ένα γερό θεμέλιο στις βασικές έννοιες της τρισδιάστατης δημιουργίας με το AutoCAD

·Να παρουσιάσει πρακτικές πληροφορίες για αποτελεσματικές τεχνικές και κοινά προβλήματα κατά τη δημιουργία μοντέλων

·Να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την  “…η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής με γραμμικό …σχεδιασμό”, όπως αναφέρει το αρθ. 9, του Ν.4030 για τον νέο τρόπο αδειών δόμησης

·Να προσφέρει ένα περιβάλλον εκμάθησης για επιπλέον εμβάθυνση και πειραματισμό από τους εκπαιδευόμενους

Προϋποθέσεις

Απαιτείται η ελάχιστη εξοικείωση με τα παρακάτω:

·Zoom και Pan

·Ορισμός 2D Καρτεσιανών συντεταγμένων

·Χρήση των Snap

·Δημιουργία βασικών 2D αντικειμένων

·Τρόποι επιλογής αντικειμένων

·Βασικές εντολές επεξεργασίας 2D αντικειμένων

·Layer

·Δημιουργία και εισαγωγή Block

Το σεμινάριο θα καλύψει τη απαραίτητη ύλη για τρισδιάστατη σχεδίαση μέσω του AutoCAD, έτσι ώστε οι εκπαιδευθέντες, εφαρμόζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις, να μπορούν να δημιουργήσουν και παρουσιάσουν το οποιοδήποτε τρισδιάστατο μοντέλο της ειδικότητάς τους.

Θα καλυφτούν τα παρακάτω αντικείμενα:

·Μετάβαση στον τρισδιάστατο κόσμο, από 2D σε 3D.

·Παράλληλη προβολή – Αξονομετρικό – Επιλογή θέσεων θέασης - απόψεων

·Επίπεδα σχεδίασης – User Coordinate System

·Μέθοδοι δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων

·Thickness

·Στερεά

·Επιφάνειες

·Απλά και σύνθετα στερεά

·Δημιουργία στερεών με περιστροφή

·Επεξεργασία στερεών 

·Εντολές επεξεργασίας στο χώρo

·Έλεγχος επιπέδου λεπτομέρειας σχεδίασης και χρήση της λεπτομέρειας για να τραβήξουμε την προσοχή

·Τομές στερεών 

·Προοπτική απεικόνιση

·Από 3D σε 2D – Ισοπέδωση τρισδιάστατων απεικονίσεων

·Έλεγχος ιδιοτήτων, μετρήσεις στερεών 

·Βαδίζοντας ανάμεσα μέσα στα μοντέλα ή πετώντας γύρω από αυτά

·Αστοχίες στη δημιουργία στερεών – Έλεγχος παρεμβολών

·Δημιουργία αρχείων για παραγωγή

·Κάνοντας τα μοντέλα μας διαφανή

·Δημιουργία απεικονίσεων για παρουσιάσεις 

Επιγραμματικά

Η τρισδιάστατη σχεδίαση απευθύνεται σε όλους και είναι χρήσιμη σε όλους. Η δημιουργία στερεών μοντέλων μπορεί να γίνει ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, εργαλείο μελέτης, να δημιουργήσει εντυπώσεις και να παράγει χρήσιμες εικόνες και δεδομένα. Μέσα από την πρακτική ο καθένας μπορεί να επιλέξει υπάρχουσες ή να αναπτύξει δικές του τεχνικές, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου ή της ειδικότητας.  


Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Τσιλίκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: AutoCAD 3D

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.