Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΕΝΕΡ11 Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 25. Απρ 2017 8. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡ15 Θεσσαλονίκη: Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων  Νεο 12. Ιαν 2017 16. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  Νεο 24. Μαϊ 2017 30. Μαϊ 2017 Θεσσαλονίκη 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΕΝΕΡ01 Βιοκλιματικός - Ενεργειακός Σχεδιασμός ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ02 Οικολογική Δόμηση ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ03 Φυσικός Φωτισμός - Σχεδιασμός και Στρατηγικές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ04Α Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)-ΝΕΕΣ ΤΟΤΕΕ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ04Π Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)-ΝΕΕΣ ΤΟΤΕΕ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ με ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ05 Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Αθλητικά Κέντρα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ05Π Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Αθλητικά Κέντρα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ με  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ06 Οικονομική Αξιολόγηση Επεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ08 Μεθοδολογία Υπολογισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση της Επένδυσής τους ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ09 Μεθοδολογία Υπολογισμού Ηλιοθερμικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση της Επένδυσής τους ΙΕΚΕΜ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR
ΕΝΕΡ09Α Έξυπνες λύσεις αξιοποίησης Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 224.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 210,00 EUR 210.00 EUR 392.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ13 ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΠΕ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 210,00 EUR 210.00 EUR 392.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 210,00 EUR 210.00 EUR 392.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ19 Θεσσαλονίκη - Μεθοδολογία Υπολογισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσής τους Θεσσαλονίκη 0,00 EUR 0.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ.ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΛΥΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση