Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Ευρωκώδικες

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΕΥΡ0128 ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 2, 8 Κτιριακά έργα από Σκυρόδεμα 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 200,00 EUR 200,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ01348 ΑΣ. Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 3, 4, 8 Σχεδιασμός κατασκευών από Xάλυβα 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 200,00 EUR 200,00 EUR 400,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ07 ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30,00 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ8ΚΑΝΕΠΕ ΑΣ.Τ. Κανονισμός Επεμβάσεων 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40,00 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR ανά αίτηση
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΕΥΡ0128 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0, 1, 2 και 8 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ01348 Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0, 1, 3, 4 και 8 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ0158 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0, 1, 5 και 8 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ07 Ευρωκώδικας 7 (Γεωτεχνικός Σχεδιασμός) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ68 Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 και Κεφάλαιο 9 του Ευρωκώδικα 8 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ8ΚΑΝΕΠΕ Ευρωκώδικας 8, ΚΑΝΕΠΕ (Επισκευές και ενισχύσεις) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡΔΟΜΥΛ Δομικά Υλικά (νερό, αδρανή, σκυρόδεμα, χάλυβας) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση