Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Διαχείριση ακινήτων

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ73 Θεσσαλονίκη, Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 3. Μαϊ 2017 10. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200,00 EUR 200,00 EUR 300,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΟΔ97 Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού  Νεο 14. Σεπ 2017 5. Οκτ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 225,00 EUR 225,00 EUR 420,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ24 Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 350,00 EUR 350.00 EUR 500.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ30 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Ακινήτων και Μεσιτεία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 180,00 EUR 180.00 EUR 340.00 EUR ανά αίτηση