Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Διοίκηση & Διαχείριση Έργων

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ04 Project Management για Μηχανικούς 7. Οκτ 2016 21. Οκτ 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΟΔ04 Project Management για Μηχανικούς 3. Μαϊ 2017 12. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΟΔ72 Θεσσαλονίκη: Project Management για Μηχανικούς 24. Απρ 2017 28. Απρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΟΔ83 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 31000 (Διαχείρισης Κινδύνων) / ISO 22301 (Επιχειρησιακής Συνέχειας) / ISO 28000 (Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας) 5. Δεκ 2016 14. Δεκ 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΟΔ84 OHSAS 18001 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 21. Νοε 2016 25. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ12 Ασφαλιστική Κάλυψη και Διαχείριση Κινδύνων Μελέτης και Κατασκευής Έργων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ22 Κοστολόγηση Έργων - Μέθοδοι και Έλεγχος του Κόστους ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 450.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ46 Διαχείριση Έργων με το Primavera Project Management (P6) (με αποδεικτικό πιστοποίησης) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 600.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ47 Διαχείριση Η/Μ Εξοπλισμού (Equipment Asset Management) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 300.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ50 Προγραμματισμός και Διοίκηση Παραγωγής, Αποθήκευσης και Διανομής ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 210,00 EUR 210.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ69 Διαχείριση Κινδύνων και Ποιότητας σε Εργα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 180.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ82 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS & ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ85 Θεσσαλονίκη Ο ρόλος των LOGISTICS & ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Θεσσαλονίκη 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση