Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Διοίκηση Πωλήσεων & Marketing

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ58 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ» 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ59 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR ανά αίτηση
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ06 Marketing Υπηρεσιών Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ28 Οργάνωση Εμπορικών Υπηρεσιών και Δικτύων Πωλήσεων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ51 Διοίκηση πωλήσεων οργανισμών και επιχειρήσεων – Βασικές αρχές επιτυχημένου μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100,00 EUR ανά αίτηση