Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Επιχειρηματικότητα

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής

Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν ενεργά σεμινάρια στη κατηγορία αυτή.

Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ01 Σχεδιασμός, Διαχείριση και Αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τις Περιόδου 2007 - 2013 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 240,00 EUR 240.00 EUR 448.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ37 Εισαγωγή των Νέων Μηχανικών στο Επαγγελματικό Περιβάλλον ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ42 Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις και Επενδυτές από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιόδου 2007-2013 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 240,00 EUR 240.00 EUR 448.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ54 Ίδρυση και Λειτουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας για μηχανικούς ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 500.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ71 Οικονομική Διαχείριση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (αυτοαπασχολούμενων) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 180.00 EUR
ΟΔ76 Διαδικασία αδειοδότησης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 150.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ80 Θεσσαλονίκη; Διαδικασία αδειοδότησης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100,00 EUR 100.00 EUR 150.00 EUR ανά αίτηση