Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Συστήματα Διοίκησης – Διαχείριση Ποιότητας

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HACCP  Νεο 27. Ιουν 2016 1. Ιουλ 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΟΔ05 Διοίκηση Προσωπικού: Βασικό Εργαλείο στην Εργασιακή Καθημερινότητα του Μηχανικού ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 180,00 EUR 180.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ15 Διαχείριση Ποιότητας: Διαδικασίες - Τεχνικές & Εργαλεία Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ23 Οικονομικά για Μηχανικούς ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ27 Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Οργανισμών - Επιχειρήσεων (Reengineering) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ32 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 280,00 EUR 280.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ34 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001 & EMAS ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ39 Σχεδιασμός λειτουργιών της παραγωγής, και η επικοινωνία των βιομηχανικών συστημάτων με τα συστήματα ERP ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ48 Διαδικασίες & Οδοί Πιστοποίησης Προϊόντων για CE ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ49 Έλεγχος Ποιότητας & Δειγματοληψία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 180,00 EUR 180.00 EUR 340.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ53 Εξοπλισμός της οδού. Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1317 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ55 Συστήματα Χρηματοοικονομικής Μηχανικής & Σύγχρονα Μοντέλα Επενδύσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 250.00 EUR
ΟΔ56 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – Μετρολογία)» ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 180,00 EUR 180.00 EUR 340.00 EUR
ΟΔ60 Εισαγωγή στο Κόστος της Ποιότητας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων δια μέσου του ελέγχου του κόστους της ποιότητας IEKEM-TEE 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ62 Ποιότητα Μετρήσεων και Μετρολογία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 251.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ63 Εισαγωγή στην Κοινωνική Υπευθυνότητα: ISO 26000, GRI-G4 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 150.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ64 Εργαλεία και Μέθοδοι Διαχείρισης Ποιότητας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR 120.00 EUR 250.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ65 Περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση – πρότυπα, κανονισμοί, μεθοδολογίες ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 200.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ66 Οικονομικά για Μηχανικούς, Θεσσαλονίκη ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ67 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – Μετρολογία)», Θεσσαλονίκη ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 180,00 EUR 180.00 EUR 340.00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ87 Θεσσαλονίκη - Εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών συστήματος υγείας & ασφάλειας στην εργασία (κατά OHSAS 18001) Θεσσαλονίκη 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση