Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Συστήματα Διοίκησης – Διαχείριση Ποιότητας

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ33 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HACCP  Νεο 27. Ιουν 2016 1. Ιουλ 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ05 Διοίκηση Προσωπικού: Βασικό Εργαλείο στην Εργασιακή Καθημερινότητα του Μηχανικού ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 180,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ15 Διαχείριση Ποιότητας: Διαδικασίες - Τεχνικές & Εργαλεία Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ23 Οικονομικά για Μηχανικούς ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ27 Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Οργανισμών - Επιχειρήσεων (Reengineering) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ32 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 280,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ34 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001 & EMAS ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 280,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ39 Σχεδιασμός λειτουργιών της παραγωγής, και η επικοινωνία των βιομηχανικών συστημάτων με τα συστήματα ERP ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ48 Διαδικασίες & Οδοί Πιστοποίησης Προϊόντων για CE ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ49 Έλεγχος Ποιότητας & Δειγματοληψία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ53 Εξοπλισμός της οδού. Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1317 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ55 Συστήματα Χρηματοοικονομικής Μηχανικής & Σύγχρονα Μοντέλα Επενδύσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR
ΟΔ56 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – Μετρολογία)» ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR
ΟΔ60 Εισαγωγή στο Κόστος της Ποιότητας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων δια μέσου του ελέγχου του κόστους της ποιότητας IEKEM-TEE 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ62 Ποιότητα Μετρήσεων και Μετρολογία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ63 Εισαγωγή στην Κοινωνική Υπευθυνότητα: ISO 26000, GRI-G4 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 40,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ64 Εργαλεία και Μέθοδοι Διαχείρισης Ποιότητας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ65 Περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση – πρότυπα, κανονισμοί, μεθοδολογίες ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ66 Οικονομικά για Μηχανικούς, Θεσσαλονίκη ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ67 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – Μετρολογία)», Θεσσαλονίκη ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ87 Θεσσαλονίκη - Εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών συστήματος υγείας & ασφάλειας στην εργασία (κατά OHSAS 18001) Θεσσαλονίκη 100,00 EUR ανά αίτηση