Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Πληροφορικης - Τηλεπικοινωνιων

Πληροφορικης - Τηλεπικοινωνιων

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΠΛΗ11 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla 2.5 και εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart 2, Θεσσαλονίκη 22. Μαϊ 2017 5. Ιουν 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΠΛΗ15 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 5. Δεκ 2016 15. Δεκ 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300,00 EUR 560,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΠΛΗ17 Φωτοερμηνεία και Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών 28. Φεβ 2017 7. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 180,00 EUR 180,00 EUR 340,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΠΛΗ18 Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωπληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό σε γλώσσα Python 13. Φεβ 2017 20. Φεβ 2017 ΑΘΗΝΑ 180,00 EUR 180,00 EUR 340,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΠΛΗ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών  Νεο 2. Μαϊ 2017 8. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΠΛΗ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών 16. Φεβ 2017 22. Φεβ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150,00 EUR 280,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΠΛΗ23 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής  Νεο 24. Απρ 2017 2. Μαϊ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 180,00 EUR 180,00 EUR 340,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΠΛΗ01 Ελεύθερο Φωτογραμμετρικό Πρόγραμμα PHOTOMOD Lite ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ02 Ασφάλεια Δικτύων στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 300,00 EUR 300.00 EUR 500.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ05 Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων: από μικρά δίκτυα γραφείων έως μεγάλα δίκτυα επιχειρήσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR 100.00 EUR 200.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ07 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ» ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 220,00 EUR 220.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ08 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla 2.5 και εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart 2 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 220,00 EUR 220.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ09 3D PRINTING ΕΜΠ-Σχολή Αρχιτεκτόνων-Εργαστήριο FAB LAB ATHENS 280,00 EUR 280.00 EUR 450.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ12 Start-ups και Επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ13 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών με τη χρήση ARCGIS 10 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ16 Θεσσαλονίκη - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών , ARCGIS 10 Θεσσαλονίκη 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Internet Marketing & Social Media ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΠΛΗ20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση