Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Θεσσαλονίκη: Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων

Έναρξη:
12. Ιανουαρίου 2017
Λήξη:
16. Ιανουαρίου 2017
Κωδικός:
ΕΝΕΡ15
Επισκέψεις:
669
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων
Διάρκεια 20 ώρες
 

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι: 
Να παρουσιαστούν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται ώστε ένα κτίριο να θεωρηθεί ελάχιστων ενεργειακών αναγκών ή κτίριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.
 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να: 
Χρησιμοποιήσουν τεχνικές ελαχιστοποίησης των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου τόσο σε επίπεδο κτιριακού κελύφους όσο και σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 
Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν όλες οι απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται και η κατηγοριοποίηση κτιρίων ελάχιστων ενεργειακών αναγκών. Θα αναπτυχθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων καθώς και οι συνιστώσες που επηρεάζουν την ενεργειακή του συμπεριφορά. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα όπως ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, τα δομικά υλικά και οι εξελίξεις τους αναφορικά με τα θερμικές τους ιδιότητες την ενεργειακή τους απόδοση και κατασκευαστικές τεχνικές. Επιπρόσθετα, θα γίνει ανάλυση του παθητικού κτιρίου με τα χαρακτηριστικά του, τη συμπεριφορά του και τον τρόπο λειτουργίας του, παρουσίαση των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες μπορούν να έχουν αποδοτική εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και των ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων και συσκευών, με παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων.

Εγγραφή σεμιναρίου: Θεσσαλονίκη: Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin