Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Έναρξη:
24. Μαΐου 2017
Λήξη:
30. Μαΐου 2017
Κωδικός:
ΕΝΕΡ22
Επισκέψεις:
801
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κωδ. ΕΝΕΡ22, Διάρκεια: 20 ώρες)

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι:  να εξοικειωθεί ο καταρτιζόμενος με τις έννοιες του φυσικού και τεχνητού φωτισμού, τη διαδικασία εκπόνησης μελέτης με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα διδαχθεί επίσης εισαγωγή στο λογισμικό φωτισμού DIALux.    

Δηλαδή, η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του φωτός και του φωτισμού (φυσικού και τεχνητού) και το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει στο σχεδιασμό των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων. 

Αρχικά θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τις βασικές ιδιότητες του φωτισμού, τους τρόπους αξιοποίησής του και τα εργαλεία σχεδιασμού που διαθέτουμε. Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών μιας μελέτης φωτισμού με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την αισθητική αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα ακολουθήσει παρουσίαση εφαρμογών φωτισμού και ανάλυσή τους.

Για την εκπόνηση των μελετών, θα γίνει εισαγωγή στην εκμάθηση του λογισμικού φωτισμού DIALux παράλληλα με πρακτική εξάσκηση, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκπονήσουν μια μελέτη φωτισμού χρησιμοποιώντας τα πραγματικά δεδομένα των χώρων που θα σχεδιάσουν καθώς και τα ακριβή φωτομετρικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να:

Αντιληφθούν τη σημαντικότητα του φωτισμού στη μελέτη ενός χώρου και να τον εντάσσουν στο σχεδιασμό του,  καθώς επίσης θα έχουν μάθει κάποια βασικά στοιχεία για το λογισμικό DIALux και πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: 24-25-26- 29 & 30/5/2017

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin