Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 2, 8 Κτιριακά έργα από Σκυρόδεμα

Έναρξη:
10. Μαΐου 2013
Λήξη:
31. Δεκεμβρίου 2015
Κωδικός:
ΕΥΡ0128
Επισκέψεις:
8455
Αγαπημένο:
21 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
200.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
200.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
400.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Σεμινάριο με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Ευρωκώδικες 0, 1, 2, 8
Κτιριακά έργα από Σκυρόδεμα
Διάρκεια 20 ώρες
Το σύνολο των σεμιναρίων για τους Ευρωκώδικες προσφέρεται στην ειδική τιμή των 100 €.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
 • Γενικά: Π. Γιαννόπουλος
 •  Βάσεις του σχεδιασμού των κατασκευών -Δράσεις επί των κατασκευών: Κ.Τρέζος
 • Υλικά (Σκυρόδεμα, Χάλυβας οπλισμών): Χ.Αποστολόπουλος
 • Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και επικάλυψη οπλισμών: Θ.Δραγκιώτης
 • Ανάλυση του δομικού συστήματος: Ε.Μακρυκώστας
 • Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς αξονική δύναμη: Π. Γιαννόπουλος
 • Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι Διάτμησης, Στρέψης, Διάτρησης: Μ. Καττής
 • Σεισμική δράση & ανάλυση κτιρίων: Σ. Αναγνωστόπουλος
 • Έλεγχοι & διαστασιολόγηση σε κτίρια από σκυρόδεμα: Τ. Παναγιωτάκος
 • Κατασκευή διαμόρφωση των οπλισμών & Κατασκευαστική διαμόρφωση δομικών στοιχείων & ειδικοί κανόνες: Ε. Κανιτάκη
 • Ολοκληρωμένα παραδείγματα: Μ. Φαρδής
 • Επιρροές 2ας τάξεως σε στοιχεία με αξονικό φορτίο: Ε.Μακρυκώστας
 • Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (Ρηγμάτωση, Παραμορφώσεις): Μ. Χρονόπουλος
 • Σχεδιασμός για πυρασφάλεια: Π. Γιαννόπουλος
 

Εγγραφή σεμιναρίου: ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 2, 8 Κτιριακά έργα από Σκυρόδεμα

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin