Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Έναρξη:
10. Μαΐου 2013
Λήξη:
31. Δεκεμβρίου 2015
Κωδικός:
ΠΕΡ08
Επισκέψεις:
8463
Αγαπημένο:
12 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
50.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
50.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
0.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

ΠεριγραφήΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  e- Learning
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους μηχανικούς και πτυχιούχους τεχνολόγους μηχανικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε μελετητικές, εργοληπτικές ή εμπορικές εταιρίες, που ασχολούνται με έργα προστασίας περιβάλλοντος και κυρίως με εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει βασικές γνώσεις, που μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν στην πράξη, στον τομέα της μελέτης, κατασκευής, και λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 βασικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους υποενότητες. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θεσμικό πλαίσιο για δημόσια και ιδιωτικά έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση).
·Περιγραφή, ερμηνεία και σχολιασμός των βασικότερων διατάξεων της σχετικής, με το αντικείμενο, περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων.
·Υπολογισμοί διαστασιολόγησης των παρακάτω σταδίων: εσχάρωση, αεριζόμενος εξαμμωτής/λιποσυλλέκτης, μετρητής παροχής, βιολογική βαθμίδα (σύστημα ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού), αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο άμμου, χλωρίωση, αποχλωρίωση, αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απόρριψης ιλύος, πάχυνση ιλύος, αφυδάτωση ιλύος (μηχανική αφυδάτωση/κλίνες ξήρανσης), αντλιοστάσια στραγγιδίων κ.λπ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατασκευή και λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
·Αυτοματισμός Eγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
·Βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ΕΕΛ 
·Συντήρηση βασικού εξοπλισμού ΕΕΛ
·Επίλυση βασικών προβλημάτων λειτουργίας ΕΕΛ
·Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΕΕΛ

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διαρθρώνεται στις προαναφερόμενες τρεις ενότητες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, τα εξής βοηθήματα:
·πλήρη περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται με περιβαλλοντική αδειοδότηση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων,
·παραδείγματα αυτοματισμών, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ΕΕΛ, διαγράμματος ροής ΕΕΛ, κατανάλωσης ενέργειας, υπολογισμού κόστους λειτουργίας καθώς και 
·αρχείο Powerpoint με σχετικές πληροφορίες.
Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή (π.χ. για την παροχή διευκρινίσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο εβδομαδιαίος χρόνος μελέτης εκτιμάται σε 8 ώρες. Είναι ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη κάθε ενότητας. Με το ρυθμό αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 3 εβδομάδες.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, θεωρούμε ότι οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να εργαστούν στις προαναφερόμενες μελετητικές, εργοληπτικές ή εμπορικές εταιρίες, έχοντας τουλάχιστον βασική αντίληψη, σε πρακτικό επίπεδο, του αντικειμένου και του τρόπου λειτουργίας τους.  Επίσης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν και τη νομοθεσία που  αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Η νομοθεσία αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη και σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εγγραφή σεμιναρίου: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin