Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διοίκηση Έργων για Μηχανικούς με χρήση λογισμικού Ms Project

Έναρξη:
23. Μαΐου 2017
Λήξη:
31. Μαΐου 2017
Κωδικός:
ΟΔ98
Επισκέψεις:
806
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διοίκηση Έργων για Μηχανικούς με χρήση λογισμικού MS Project 

(Κωδ. ΟΔ98, Διάρκεια: 20 ώρες)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ασκούν ή θέλουν να ασκήσουν διοίκηση έργων με επιστημονικές μεθόδους και με την χρήση ειδικού λογισμικού διοίκησης έργων (Microsoft Project). Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις επιστημονικών μεθόδων διαχείρισης έργων και θα μάθουν να χρησιμοποιούν το ειδικό λογισμικό ως εργαλείο για την διοίκηση των έργων τους.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα:
Έννοιες χρονικού προγραμματισμού

  • Δημιουργία έργου

  • Χρονικός προγραμματισμός έργου

  • Έννοιες προγραμματισμού πόρων

  • Αντιστοίχιση πόρων σε εργασίες Προγραμματισμός πόρων έργου

  • Έλεγχος έργου

  • Παρακολούθηση προόδου εργασιών

  • Εκτίμηση προόδου έργου

  • Οργάνωση/ μορφοποίηση λεπτομερειών έργου

  • Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων σε άλλα λογισμικά

  • Διαχείριση πολλαπλών έργων.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί παράδειγμα έργου (case study) στο λογισμικό με σκοπό την εξάσκηση των συμμετεχόντων στη χρήση του λογισμικού.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διοίκηση Έργων για Μηχανικούς με χρήση λογισμικού Ms Project

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin