Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Θεσσαλονίκη, Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Έναρξη:
3. Μαΐου 2017
Λήξη:
10. Μαΐου 2017
Κωδικός:
ΟΔ73
Επισκέψεις:
2052
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
200.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
200.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
300.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Θεσσαλονίκη, Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Διάρκεια: 20 ώρες
 
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση από όλες τις πρακτικές σκοπιές (νομική, φορολογική, χρηματοοικονομική και τεχνική - πολεοδομική) του "Real Estate - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας", στην Ελλάδα σήμερα.
Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών που επιθυμούν να αποκτήσουν, αλλά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο "Real Estate - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας".
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
•    Εισαγωγή στην Αγορά Ακινήτων
•    Αρχές Δικαίου Ακινήτων (Εμπράγματο - Ενοχικό)
•    Αρχές Φορολογίας Ακινήτων
•    Αντικειμενικές Αξίες (υπολογισμός και χρήση)
•    Στεγαστικά Δάνεια (Νομική - Χρηματοοικονομική Ανάλυση)
•    Εκμετάλλευση και Επένδυση Ακινήτων
•    Νέες μορφές επενδύσεων σε ακίνητα (Leasing, Α/Κ, Α.Ε.Ε.Α.Π., Offshore Companies)
•    Η «επί αντιπαροχή» ανέγερση ακινήτου
•    Εκτιμητική και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
•    Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων (κίνδυνοι - ευκαιρίες)
Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται αφ' ενός με επαρκή θεωρητική πληρότητα, αφ' ετέρου πλαισιωμένα με αναλυτικά παραδείγματα, καθώς και με αναφορά σε επικαιροποιημένη δικαστική νομολογία και Εγκυκλίους (ΠΟΛ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Εγγραφή σεμιναρίου: Θεσσαλονίκη, Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin