Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Έναρξη:
14. Σεπτεμβρίου 2017
Λήξη:
5. Οκτωβρίου 2017
Κωδικός:
ΟΔ97
Επισκέψεις:
3413
Αγαπημένο:
1 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
225.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
225.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
420.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

(κωδ. ΟΔ97, διάρκεια 30 ώρες)

 

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων με το αντικείμενο των εκτιμήσεων των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού τους καθώς και με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εκτιμήσεις (και τα Εκτιμητικά Πρότυπα) με βάση το οποίο θα πρέπει αυτές να πραγματοποιούνται. Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί σε κεντρικές σχετικές θεματικές κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο δράσης του πιστοποιημένου εκτιμητή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη δεοντολογία που αυτός πρέπει να διαθέτει στην άσκηση του επαγγέλματος του εκτιμητή, με τη μεθοδολογία που ακολουθείται γενικότερα σε κάθε είδος εκτίμησης, με την υφιστάμενη νομοθεσία της χώρας μας γύρω από τα ακίνητα καθώς και με τις αναγκαίες προσαρμογές σε αυτήν από τον εκτιμητή (ΝΟΚ, αυθαίρετα, ΚΕΝΑΚ και ΠΕΑ).

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να συντάξουν μια απλή Έκθεση Εκτίμησης και να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες και ορολογίες της εκτιμητικής (αξίες, μεθοδολογία εκτίμησης, προσέγγιση του ακινήτου ως asset κλπ).

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Γενικές Αρχές εκτιμητικής.
 • Ορισμοί αξιών.
 • Νομικό πλαίσιο.
 • Πιστοποίηση εκτιμητή.
 • Κτηματομεσιτικά και εκτιμήσεις.
 • Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκτιμητικά πρότυπα (EVS και IVS).
 • Αναφορά στο Red Book.
 • Δεοντολογία εκτιμητή.
 • Χρηματοοικονομικά και Στατιστική όσον αφορά στις εκτιμήσεις.
 • Μέθοδοι εκτιμητικής: Θεωρία και παραδείγματα.
 • ΝΟΚ 4067/12- 4178/13 αναφορικά με τις Εκτιμήσεις των ακινήτων.
 • Τα ΠΕΑ και ο ΚΕΝΑΚ στις εκτιμήσεις των ακινήτων.
 • Ασκήσεις που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και τις μεθόδους εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας.
 • Εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: Θεωρία και ασκήσεις.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin