Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ»

Έναρξη:
10. Μαΐου 2013
Λήξη:
31. Δεκεμβρίου 2015
Κωδικός:
ΟΔ58
Επισκέψεις:
9859
Αγαπημένο:
26 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
50.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
50.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
0.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ e- Learning
 
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ»

Στόχος του προγράμματος «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έργων» είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος ενός έργου, να κατασκευάσουν τον προϋπολογισμό του και να τον ελέγξουν κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται
• Σε μηχανικούς και συμβούλους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες Διαχείρισης έργων γενικά ή υπηρεσίες Διαχείρισης κόστους
• Σε μηχανικούς, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στο αντικείμενο της Διαχείρισης κόστους / προϋπολογισμού έργων.
 
Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα τα οποία αναπτύσσονται σε αντίστοιχες διαλέξεις:
1.       Εισαγωγικές έννοιες Διαχείρισης κόστους και εκτίμηση κόστους
2.       Δομή Πακέτων Εργασίας (ΔΠΕ), Χρονικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Πόρων
3.       Χρονικός Προγραμματισμός Κόστους, Προϋπολογισμός
4.       Αιτίες Αποτυχίας Προϋπολογισμού Έργου, Χρηματοροή, Έλεγχος Έργου
5.       Λογιστική Παρακολούθηση Έργου και Μέτρηση Απόδοσης Έργου
 
Κάθε μία Διάλεξη αποτελείται από έναν αριθμό ενοτήτων ως εξής :
Διάλεξη 1:
1.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Κόστους
1.2 Κύκλος Ζωής έργου
1.3 ορισμοί, κατηγοριοποιήσεις, είδη κόστους
1.4 Μέθοδοι εκτίμησης κόστους
1.5 Απαιτήσεις δεδομένων για εκτίμηση κόστους
Διάλεξη 2 :
2.1 Δομή Πακέτων Εργασίας
2.2 Χρονικός προγραμματισμός Επίλυση δικτύου/ βασικές έννοιες
2.3 Σχεδιασμός πόρων
Casestudy: Άσκηση ορισμού δραστηριοτήτων / πακέτων εργασίας
Διάλεξη 3:
3.1 Χρονικός Προγραμματισμός κόστους
3.2 Προϋπολογισμός οργανισμού
3.3 Προϋπολογισμός έργου
Case study: Εκτίμηση κόστους έργου
Διάλεξη 4:
4.1 Αιτίες αποτυχίας προϋπολογισμού έργου
4.2 Χρηματοροή
4.3 Διαδικασίες ελέγχου έργου
4.4 Έλεγχος κόστους
Διάλεξη 5:
5.1 Λογιστική παρακολούθηση έργου
5.2 Μέθοδος Παραχθείσας Αξίας
5.3 Τεχνικές εκτίμησης προόδου δραστηριότητας/ προβλεπόμενο τελικό κόστος
5.4 Σύγκριση μεθόδου παραχθείσας αξίας με λογιστική παρακολούθηση
 
Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διαρθρώνεται στις προαναφερόμενες ενότητες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:
• Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, οι απαντήσεις των οποίων παρέχονται αυτόματα στον εκπαιδευόμενο
•  Εργασίες / πρακτικές ασκήσεις σε επιλεγμένες εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή για διορθώσεις, παρατηρήσεις και σχολιασμό
• Τελική εξέταση με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, οι απαντήσεις των οποίων αποστέλλονται για διόρθωση και βαθμολόγηση στον εκπαιδευτή.
 
Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή (π.χ. για την παροχή διευκρινίσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Ο μέσος χρόνος μελέτης εκτιμάται σε 10-12 ώρες ανά διάλεξη. Είναι ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη κάθε ενότητας (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, αυτοαξιολόγηση, προετοιμασία και υποβολή εργασιών / πρακτικών ασκήσεων). Με την υπόθεση ότι κάθε εβδομάδα καλύπτεται μία διάλεξη, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 5 εβδομάδες.
(Η εκτίμηση χρόνου είναι ενδεικτική δεδομένου ότι οι διαλέξεις δεν έχουν τον ίδιο αριθμό θεματικών ενοτήτων αλλά ούτε και τον ίδιο βαθμό δυσκολίας)
 
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο γνώσεις και τεχνικές ώστε να εκτιμούν το κόστος ενός έργου, να κατασκευάζουν και να ελέγχουν τον προϋπολογισμό του.

Εγγραφή σεμιναρίου: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ»

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin