Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

Έναρξη:
10. Μαΐου 2013
Λήξη:
31. Δεκεμβρίου 2015
Κωδικός:
ΟΔ59
Επισκέψεις:
8339
Αγαπημένο:
17 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
50.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
50.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
0.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  e- Learning
«MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»


Στόχος του προγράμματος «Marketing Υπηρεσιών Μηχανικών και Τεχνικού Συμβούλου» είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλα τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές ώστε αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις πλέον κατάλληλες δράσεις για την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχουν προκειμένου να αναπτύξουν τις εργασίες τους και να διατηρήσουν μία ανοδική επαγγελματική πορεία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται 

·Σε μηχανικούς και συμβούλους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες είτε ατομικά είτε στο πλαίσιο οργανωμένων γραφείων ή εταιρειών και οι οποίοι επιθυμούν να επιτύχουν μια διατηρήσιμη ανάπτυξη των εργασιών τους.

·Σε μηχανικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο δραστηριότητας και να ξεκινήσουν μία νέα επαγγελματική πορεία σε νέες αγορές.


Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

1.Ορισμοί - βασικές δραστηριότητες στο marketing - συλλογή πληροφοριών.

2.Ανάλυση της τρέχουσας επαγγελματικής πρακτικής.

3.Στοχοθεσία και προσδιορισμός δράσεων.

4.Προώθηση υπηρεσιών.


Κάθε ένα από τα ανωτέρω κεφάλαια αποτελείται από δύο ενότητες ως ακολούθως:

Το Κεφάλαιο 1 αποτελείται από τις εξής δύο ενότητες:

1.1Βασικές έννοιες και ορισμοί

1.2Συλλογή πληροφοριών

Το Κεφάλαιο 2 αποτελείται από τις εξής ενότητες:

2.1Ανάλυση δεδομένων για πελάτες, υποψήφιους πελάτες και πηγές συστάσεων

2.2Ανάλυση της οικονομικής απόδοσης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κλάδων στους οποίους απευθύνονται

Το Κεφάλαιο 3 αποτελείται από τις εξής ενότητες:

3.1Στοχοθεσία και σχεδιασμός δράσεων σχετικά με τους πελάτες, τους υποψήφιους πελάτες και τις πηγές συστάσεων

3.2Στοχοθεσία και σχεδιασμός δράσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους εξυπηρετούμενους κλάδους

Το Κεφάλαιο 4 αποτελείται από τις ενότητες:

4.1Δικτύωση – Δημοσιότητα – Διαφήμιση

4.2Ειδικά θέματα προώθησης συμβουλευτικών υπηρεσιών


Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διαρθρώνεται στις προαναφερόμενες οκτώ ενότητες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

·Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, οι απαντήσεις των οποίων παρέχονται αυτόματα στον εκπαιδευόμενο

·Εργασίες / πρακτικές ασκήσεις σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή για διορθώσεις, παρατηρήσεις και σχολιασμό

·Τελική εξέταση με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, οι απαντήσεις των οποίων αποστέλλονται για διόρθωση και βαθμολόγηση στον εκπαιδευτή.

Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή (π.χ. για την παροχή διευκρινίσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εβδομαδιαίος χρόνος μελέτης εκτιμάται σε 8 ώρες. Είναι ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη κάθε ενότητας (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, αυτοαξιολόγηση, προετοιμασία και υποβολή εργασιών / πρακτικών ασκήσεων). Με το ρυθμό αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 8 εβδομάδες.

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο πρακτικά εργαλεία και τεχνικές ώστε να προσδιορίσουν και να υλοποιήσουν με επιτυχία τις πλέον κατάλληλες δράσεις για την προώθηση των υπηρεσιών τους και την ανάπτυξη των εργασιών τους.

Εγγραφή σεμιναρίου: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin