Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla 2.5 και εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart 2, Θεσσαλονίκη

Έναρξη:
22. Μαΐου 2017
Λήξη:
5. Ιουνίου 2017
Κωδικός:
ΠΛΗ11
Επισκέψεις:
2075
Αγαπημένο:
1 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα: 
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla 2.5 και εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart 2
 

Διάρκεια: 20 ΩΡΕΣ


Ο σκοπός του σεμιναρίου «Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου Joomla  και του λογισμικού  ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart» είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση της μεθοδολογίας που οφείλει να ακολουθείται κατά  τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Συγκεκριμένα, πρόκειται να αναπτυχθούν σταδιακά όλες οι απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του θεματικού πεδίου της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας καθώς και των εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιούνται, για την υλοποίησή της. Με τον τρόπο αυτόν καλλιεργείται  το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο  του ηλεκτρονικού επιχειρείν,  το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζεται πρακτικά για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.
Οι συμμετέχοντες, αρχικά θα ενημερωθούν για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές καθώς και τις τεχνολογίες επικοινωνίας, ενώ στη συνέχεια θα εγκαταστήσουν και θα παραμετροποιήσουν το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου Joomla και το λογισμικό ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart. Η χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Joomla, Virtuemart), το οποίο είναι ασφαλές και δωρεάν στη χρήση του, καθιστά τους συμμετέχοντες ικανούς να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, με εύκολο και αποδοτικό τρόπο.
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες (Μηχανικούς, Δικηγόρους, Λογιστές κλπ), οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα με τη βοήθεια του Joomla και του Virtuemart, ενώ η παρακολούθησή του, δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

 


Εγγραφή σεμιναρίου: Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla 2.5 και εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart 2, Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin