Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής

Έναρξη:
24. Απριλίου 2017
Λήξη:
2. Μαΐου 2017
Κωδικός:
ΠΛΗ23
Επισκέψεις:
1894
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
180.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
180.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
340.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Στόχος είναι η εκμάθηση γλωσσών και προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, με έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής. Για να γίνει αυτό, στα διάφορα στάδια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν τμήματα της εφαρμογής τα οποία στο τέλος θα ενοποιηθούν. Αρχικά θα γίνει εκμάθηση βασικών γλωσσών και προτύπων που χρειάζονται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML/CSS / Bootstrap). Στη συνέχεια θα γίνει εκμάθηση της γλώσσας Javascriptη οποία επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες. Τέλος θα γίνει εκπαίδευση σε Javascriptβιβλιοθήκες γενικού σκοπού (jQuery/AngularJS) όσο και εξειδικευμένες GIS βιβλιοθήκες  (Leaflet). 

 

 

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων σχολών τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

 

Διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες

 

Περίοδος Υλοποίησης: 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4 ΚΑΙ 2/5

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin