Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ

Έναρξη:
22. Μαΐου 2017
Λήξη:
23. Ιουνίου 2017
Κωδικός:
ΑΥΕ08
Επισκέψεις:
1329
Αγαπημένο:
3 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
500.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
500.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
800.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ

Στις 100 ώρες του σεμιναρίου αναπτύσσονται διεξοδικά οι συμβουλευτικές υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας έναντι του εργοδότη. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και την ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και συγκεκριμένα στον κώδικα νόμων 3850/2010 για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και στα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα που τον συμπληρώνουν και αφορούν στην προληπτική συντήρηση, την ασφάλεια μηχανών, την πυρασφάλεια, την διακίνηση φορτίων, τις πτώσεις και τις ολισθήσεις, τα ικριώματα, τις εργασίες σε ύψος, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, αυτές σε λατομεία κ.α.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του εργοδότη και των εργαζομένων για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας, την ελαχιστοποίηση του επαγγελματικού κινδύνου, την ανάλυση και καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, την αντιμετώπιση των βλαπτικών παραγόντων κ.α. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να ασκήσουν με επιτυχία τον πολυδιάστατο ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας, εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία αλλά και με συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές.

Εγγραφή σεμιναρίου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin