Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα

Έναρξη:
29. Μαΐου 2017
Λήξη:
12. Ιουνίου 2017
Κωδικός:
ΑΥΕ09
Επισκέψεις:
651
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
200.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
200.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
300.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Κωδ. ΑΥΕ09 - Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα
Διάρκεια: 28 ώρες


Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες Μηχανικών και έχει σκοπό την Διαχείριση της ασφάλειας και την εφαρμογή μέτρων στα Τεχνικά Έργα και ειδικότερα σε Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις, Ικριώματα, Υπόγεια τεχνικά έργα, στη χρήση ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, σε Συγκολλήσεις και στην χρήση δοχείων υπό πίεση ακόμη ειδικά και σε ακραίες καιρικές καταστάσεις.

Θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι:
Θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα τεχνικά έργα (Ν 1396/83, ΠΔ 305/96 κλπ), υποχρεώσεις παραγόντων, ο θεσμικός ρόλος του τεχνικόυ ασφάλειας, o συντονιστής ασφάλειας και υγείας, αστικές ευθύνες, ποινικές κυρώσεις.•    Σχέδιο ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
•    Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων
•    Μέτρα ασφάλειας στα τεχνικά έργα (Προδιαγραφές - χρήση)
•    Προβλήματα εφαρμογής
•    Ολική ποιότητα στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Εγγραφή σεμιναρίου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin