Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών αναφορικά Με τους ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μηχανημάτων Έργου

Έναρξη:
21. Σεπτεμβρίου 2017
Λήξη:
29. Σεπτεμβρίου 2017
Κωδικός:
ΚΑΤ68
Επισκέψεις:
568
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
80.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
80.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
180.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που πρέπει να παρακολουθήσυν όλοι οι κάτοχοι άδειας χειριστή.
Ελεύθεροι επαγγελματίες, ή  μισθωτοί


Υποχρέωση των επιχειρήσεων – εργοδοτών  που πρόκειται να απασχολήσουν χειριστές Μ.Ε. είναι και, η εκπαίδευση/ ενημέρωσή τους σχετικά με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού στον  οποίο εργάζονται
( παρ. 1 άρ. 13 του Ν. 3982 & παρ. 1 αρ,11 Π.Δ. 113/2012 )).Απευθύνεται σε:

 αδειούχους χειριστές και τους ενημερώνει σχετικά με :
τις υποχρεώσεις τους και τον ασφαλή χειρισμό Μ.Ε.

 

Πρόγραμμα 

 

1.    Υποχρεώσεις χειριστή Μ.Ε. απασχολούμενου α) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή β) σαν ελεύθερος επαγγελματίας

2.    Ασφαλής χειρισμός Μ.Ε.

3.    Μέτρα ασφαλείας κατά την
εκτέλεση  εργασιών με Μ.Ε.


4.    Προβλέψεις του Κ.Ο.Κ. σχετικά
με τα Μηχανήματα Έργου


5.    Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
χειριστή Μ.Ε.


6.    Θεώρηση αδειών χειριστή

7.    Επαγγελματική συμπεριφορά χειριστή. Μ.Ε.

 

Διάρκεια προγράμματος : 12 ώρες

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  


Εγγραφή σεμιναρίου: Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών αναφορικά Με τους ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μηχανημάτων Έργου

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin