Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις

Έναρξη:
24. Απριλίου 2017
Λήξη:
28. Απριλίου 2017
Κωδικός:
ΒΙΟΜ45
Επισκέψεις:
4552
Αγαπημένο:
3 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάρκεια: 20 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδίκευση των μηχανικών (και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου) στα απαραίτητα θέματα πυροπροστασίας, στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας υφισταμένων και νέων κτηρίων, στην κατανόηση και την ορθή ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας, στην γνώση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας καθώς και η σωστή σύνταξη μελετών για την υποβολή στα γραφεία πυρασφάλειας με σκοπό την άμεση έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Παράλληλα, στόχος είναι η πρόληψη (μέσω των αποτελεσματικών μελετών) με σκοπό την αποφυγή πιθανών πυρκαγιών και σε αντίθετη περίπτωση την άμεση καταστολή. Η παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην πιο γρήγορη όσο και ουσιαστική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και από την άλλη μεριά θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών που προκύπτει άμεσα από την επαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου.

 

Περίοδος υλοποίησης: 24, 25, 26, 27 και 28 Απριλίου (17:00-21:00)


Εγγραφή σεμιναρίου: Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin