Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

Έναρξη:
12. Σεπτεμβρίου 2017
Λήξη:
21. Σεπτεμβρίου 2017
Κωδικός:
ΒΙΟΜ26
Επισκέψεις:
3069
Αγαπημένο:
1 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ΩΡΕΣ


Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων στην νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 844/Β/16.5.2011) η οποία αλλάζει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που διενεργεί τον έλεγχο και επανέλεγχο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενημέρωση των καταρτιζομένων θα έχει να κάνει επίσης σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Παράδοσης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχων της Εγκατάστασης. Ακόμη, στο πλαίσιο του σεμιναρίου έμφαση θα δοθεί στην διεξαγωγή πρακτικής άσκησης με μετρητικό εξοπλισμό και προσομοιωτική διάταξη ηλεκτρικής εγκατάστασης ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μετρήσουν τα ηλεκτρικά μεγέθη που απαιτούνται από την νέα ΥΔΕ και να ενημερωθούν παράλληλα για τις δοκιμές και τους ελέγχους που απαιτείται να πραγματοποιούν σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση, καθώς και τον σχετικό οπτικό έλεγχο.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τις ομοιότητες και διαφορές του παλιού Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το καινούργιο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, το νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τους ελέγχους και τους επανελέγχους τους, την διαδικασία οπτικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 και τον νόμο του Μαΐου του 2011 (ΦΕΚ 844/16.5.2011), τον τρόπο συμπλήρωσης της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12/9, 15/9, 18/9 ΚΑΙ 21/9/2017

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin