Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη - Εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών συστήματος υγείας & ασφάλειας στην εργασία (κατά OHSAS 18001)

Κωδικός:
ΟΔ87
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

Εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών συστήματος υγείας & ασφάλειας στην εργασία (κατά OHSAS 18001)

Διάρκεια: 20 ώρες

ΣΚΟΠΟΣ
Στο σεμινάριο γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου OHSAS18001:2007/ ΕΛΟΤ1801:08 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της εσωτερικής επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ειδικότερα  οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

•προγραμματίσουν, εφαρμόσουν και επιθεωρήσουν, Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με την απαίτηση του προτύπου περί εσωτερικών επιθεωρήσεων.

•αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων,

•αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 

•σε Υποψήφιους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της ΥΑΕ

•σε Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των επιχειρήσεων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης, 

•σε μηχανικούς ασφάλειας και συντήρησης παραγωγικών μονάδων, 

•σε Τεχνικούς Ασφαλείας που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ,

•στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ

1.Ιστορική Αναδρομή του προτύπου OHSAS 18001

2.Γενικές Απαιτήσεις

3.Πολιτική για την ΥΑΕ

4.Σχεδίαση. Αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, αξιολόγηση της διακινδύνευσης και προσδιορισμός των μέτρων ελέγχου

5.Νομικές και άλλες απαιτήσεις

6.Στόχοι & Προγράμματα

7.Εφαρμογή και λειτουργία. Πόροι, ρόλοι, ευθύνη, Υπευθυνότητες & δικαιοδοσίες

8.Επάρκεια, Εκπαίδευση & Ενημέρωση

9.Επικοινωνία, συμμετοχή και διαβούλευση


2η ΗΜΕΡΑ

1.Τεκμηρίωση. Έλεγχος των εγγράφων (Παραδείγματα)

2.Έλεγχος λειτουργίας (Παραδείγματα, άσκηση)

3.Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

4.Έλεγχος. Μέτρηση και παρακολούθηση της επίδοσης

5.Εκτίμηση της συμμόρφωσης

6.Διερεύνηση συμβάντων, μη συμμορφώσεις και διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

7.Έλεγχος των αρχείων. Εσωτερική επιθεώρηση (Παραδείγματα, άσκηση)

8.Ανασκόπηση από την διοίκηση


3η ΗΜΕΡΑ

1.Γενικά περί επιθεωρήσεων

2.Τύποι επιθεωρήσεων

3.Κατηγορίες επιθεωρήσεων

4.Βασικές Στρατηγικές επιθεώρησης

5.Απαιτήσεις του προτύπου

6.Απαιτήσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων

7.Σχεδιασμός Λογικού μοντέλου επιθεώρηση


4η ΗΜΕΡΑ

1.Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

2.Η αναγκαιότητα των Checklists

3.Άσκηση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων άσκησης. Συζήτηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Εισαγωγικό σεμινάριο στα συστήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας το πρότυπο OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 

Ή Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος
Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin