Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη - Εισαγωγικό σεμινάριο στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 9001:2008

Κωδικός:
ΟΔ88
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

Εισαγωγικό σεμινάριο στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 9001:2008

Διάρκεια: 20 ώρες

 

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσα από αυτό το σεμινάριο εκπαιδεύονται οι συμμετέχοντες πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, ειδικότερα σε θέματα διεργασιοκεντρικότητας και πελατοκεντρικότητας. Παρουσιάζονται οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2015). Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους θα :


•Έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου,

•Μπορούν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008, 

•Έχουν αποκτήσει εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων,

•Αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, 

•σε Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας των επιχειρήσεων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης, 

•σε μηχανικούς που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα δυναμικό τομέα της αγοράς όπως είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων,

•Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


1η ΗΜΕΡΑ

1.Ιστορική Αναδρομή. Η έννοια της διεργασιοκεντρικότητας και πελατοκεντρικότητας.

2.Γενικές Απαιτήσεις. Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση (Εγχειρίδιο Ποιότητας, Έλεγχος εγγράφων, Έλεγχος αρχείων)

3.Ευθύνη της Διοίκησης (Δέσμευση της Διοίκησης, Εστίαση στον πελάτη, Πολιτική Ποιότητας, Σχεδιασμός του συστήματος, στόχοι ποιότητας, ευθύνες και αρμοδιότητες, εσωτερική επικοινωνία, Ανασκόπηση από την διοίκηση) (άσκηση)


2η ΗΜΕΡΑ

1.Διαχείριση πόρων, ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματική επάρκεια, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, υποδομή, περιβάλλον εργασίας

2.Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος, διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος (άσκηση)


3η ΗΜΕΡΑ

1.Αγορές (άσκηση),

2.Παραγωγή προϊόντος και παροχή υπηρεσιών,

3.Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης.


4η ΗΜΕΡΑ

1.Ικανοποίηση των πελατών (άσκηση),

2.Εσωτερική επιθεώρηση,

3.Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών, παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος,

4.Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος, 

5.Ανάλυση δεδομένων, συνεχής βελτίωση, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

6.Από το 9001:2008 στο νέο πρότυπο 9001:2015. Οι βασικότερες αλλαγές του προτύπου.

Επισήμανση :


Στο πλαίσιο της μετάβασης στα νέα πρότυπα του ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 οι εταιρίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πιστοποιητικά  που θα εκδοθούν εντός της μεταβατικής περιόδου με βάση τα παλαιά πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004)  λήγουν στις 15/09/2018.

Με βάση αυτό το δεδομένο, για να παρακολουθήσει κάποιος ένα σεμινάριο, που θα βασίζεται στην παρουσίαση και επεξήγηση των αλλαγών που θα παρουσιάζουν τα νέα πρότυπα, θα πρέπει να ξέρει ή να έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο με βάση τα παλαιότερα πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004).
Στη λογική αυτή, (δηλαδή ,στα μέσα του 2016 και εντός της μεταβατικής περιόδου) να παρουσιάσουμε άλλα 2 είδη σεμιναρίων.

·  Ένα που θα παρουσιάζει και θα επεξηγεί με σαφή τρόπο τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα δύο πρότυπα (ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 - ένα σεμινάριο για κάθε πρότυπο) και

·  Ένα για κάθε πρότυπο, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των νέων προτύπων και θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άτομα που ασχολούνται για πρώτη φορά.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin