Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη - ISO 9001:2008 : Eκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών διαχείρισης συστημάτων ποιότητας

Κωδικός:
ΟΔ89
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

ISO 9001:2008 : Eκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών διαχείρισης συστημάτων ποιότητας

Διάρκεια: 20 ώρες

 

ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης. Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της εσωτερικής επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.


Ειδικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

•προγραμματίσουν, εφαρμόσουν και επιθεωρήσουν, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με την απαίτηση του προτύπου περί εσωτερικών επιθεωρήσεων.

•αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων,

•αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, 

•σε Υποψήφιους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

•σε Υπευθύνους Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των επιχειρήσεων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, 

•σε Μηχανικούς που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας,

•στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ

1.Ιστορική Αναδρομή. Διεργασιοκεντρικότητα και Πελατοκεντρικότητα.

2.Γενικές Απαιτήσεις. Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση (Εγχειρίδιο Ποιότητας, Έλεγχος εγγράφων, Έλεγχος αρχείων)

1.Ευθύνη της Διοίκησης . Δέσμευση της Διοίκησης, Εστίαση στον πελάτη, Πολιτική Ποιότητας, Σχεδιασμός του συστήματος, Στόχοι ποιότητας, Ευθύνες και Αρμοδιότητες, Εσωτερική επικοινωνία, Ανασκόπηση από την διοίκηση,

3.Διαχείριση πόρων, Ανθρώπινο δυναμικό, Επαγγελματική επάρκεια, κατάρτιση, Ευαισθητοποίηση, Υποδομή, Περιβάλλον εργασίας


2η ΗΜΕΡΑ

1.Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος, Διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες, Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος.

2.Αγορές. Παραγωγή προϊόντος και παροχή υπηρεσιών. Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης 

3.Ικανοποίηση των πελατών, Εσωτερική επιθεώρηση, Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών, Παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος, Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος, Ανάλυση δεδομένων, Συνεχής βελτίωση, Διορθωτικές και Προληπτικές ενέργειες.


3η ΗΜΕΡΑ

1.Γενικά περί επιθεωρήσεων

2.Τύποι επιθεωρήσεων

3.Κατηγορίες επιθεωρήσεων

4.Βασικές Στρατηγικές επιθεώρησης

5.Απαιτήσεις του προτύπου

6.Απαιτήσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων

7.Σχεδιασμός Λογικού μοντέλου επιθεώρηση


4η ΗΜΕΡΑ

1.Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

2.Η αναγκαιότητα των Checklists

3.Άσκηση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων άσκησης. Συζήτηση

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Εισαγωγικό σεμινάριο στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 9001:2008

Ή Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

Επισήμανση :

Στο πλαίσιο της μετάβασης στα νέα πρότυπα του ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 οι εταιρίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πιστοποιητικά  που θα εκδοθούν εντός της μεταβατικής περιόδου με βάση τα παλαιά πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004)  λήγουν στις 15/09/2018.

Με βάση αυτό το δεδομένο, για να παρακολουθήσει κάποιος ένα σεμινάριο, που θα βασίζεται στην παρουσίαση και επεξήγηση των αλλαγών που θα παρουσιάζουν τα νέα πρότυπα, θα πρέπει να ξέρει ή να έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο με βάση τα παλαιότερα πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004).
Στη λογική αυτή, (δηλαδή ,στα μέσα του 2016 και εντός της μεταβατικής περιόδου) να παρουσιάσουμε άλλα 2 είδη σεμιναρίων.

·  Ένα που θα παρουσιάζει και θα επεξηγεί με σαφή τρόπο τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα δύο πρότυπα (ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 - ένα σεμινάριο για κάθε πρότυπο) και

·  Ένα για κάθε πρότυπο, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των νέων προτύπων και θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άτομα που ασχολούνται για πρώτη φορά.


Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin