Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη - ISO 14001:2004 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κωδικός:
ΟΔ91
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

ISO 14001:2004 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διάρκεια: 20 ώρες


ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο αναλύονται αρχικά οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης. Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της εσωτερικής επιθεώρησης. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται, όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ειδικότερα οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

•προγραμματίσουν, εφαρμόσουν και επιθεωρήσουν, Συστήματα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης σύμφωνα με την απαίτηση του προτύπου περί εσωτερικών επιθεωρήσεων.

•αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων,

•αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν  και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

•σε Υποψήφιους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

•σε Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των επιχειρήσεων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

•σε Μηχανικούς που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

•στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ

1.Ιστορική Αναδρομή του προτύπου ISO 14001:2004

2.Αντικείμενο του προτύπου. Όροι και Ορισμοί

3.Περιβαλλοντική Πολιτική. Σχεδιασμός. Περιβαλλοντικές Πλευρές

4.Νομικές και άλλες απαιτήσεις. Περιβαλλοντικοί Σκοποί, Στόχοι & Προγράμματα  

5.Εφαρμογή και λειτουργία. Πόροι, ρόλοι, ευθύνη, Υπευθυνότητες & αρμοδιότητες

6.Επαγγελματική επάρκεια, Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση. Επικοινωνία


2η ΗΜΕΡΑ

1.Τεκμηρίωση. Έλεγχος των εγγράφων. Έλεγχος λειτουργίας

2.Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

3.Έλεγχος. Παρακολούθηση & Μέτρηση. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

4.Μη συμμορφώσεις, Διορθωτικές και Προληπτικές ενέργειες. Έλεγχος αρχείων

5.Εσωτερική επιθεώρηση. Ανασκόπηση από την διοίκηση 


3η ΗΜΕΡΑ

1.Γενικά περί επιθεωρήσεων

2.Τύποι επιθεωρήσεων

3.Κατηγορίες επιθεωρήσεων

4.Βασικές Στρατηγικές επιθεώρησης

5.Απαιτήσεις του προτύπου

6.Απαιτήσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων

7.Σχεδιασμός Λογικού μοντέλου επιθεώρηση


4η ΗΜΕΡΑ

1.Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

2.Η αναγκαιότητα των Checklists

3.Άσκηση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων άσκησης. Συζήτηση


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2004 Ή Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.

Επισήμανση :

Στο πλαίσιο της μετάβασης στα νέα πρότυπα του ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 οι εταιρίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πιστοποιητικά  που θα εκδοθούν εντός της μεταβατικής περιόδου με βάση τα παλαιά πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004)  λήγουν στις 15/09/2018.

Με βάση αυτό το δεδομένο, για να παρακολουθήσει κάποιος ένα σεμινάριο, που θα βασίζεται στην παρουσίαση και επεξήγηση των αλλαγών που θα παρουσιάζουν τα νέα πρότυπα, θα πρέπει να ξέρει ή να έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο με βάση τα παλαιότερα πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004).
Στη λογική αυτή, (δηλαδή ,στα μέσα του 2016 και εντός της μεταβατικής περιόδου) να παρουσιάσουμε άλλα 2 είδη σεμιναρίων.

·  Ένα που θα παρουσιάζει και θα επεξηγεί με σαφή τρόπο τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα δύο πρότυπα (ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 - ένα σεμινάριο για κάθε πρότυπο) και

·  Ένα για κάθε πρότυπο, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των νέων προτύπων και θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άτομα που ασχολούνται για πρώτη φορά.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος

 


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin