Είσοδος

Εκτύπωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP.

Κωδικός:
ΟΔ93
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP.

Διάρκεια: 20 ώρες


ΣΚΟΠΟΣ

Το Σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), είναι ένα προληπτικό σύστημα παραγωγής ασφαλών τροφίμων που εφαρμόζεται σε όλες τους Οργανισμούς που παράγουν, συσκευάζουν, διακινούν, αποθηκεύουν, προμηθεύουν ή παραδίδουν τρόφιμα.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αναλύει τον μηχανισμό επίτευξης της Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει των Κανόνων Υγιεινής και των 7 Αρχών HACCP σύμφωνα με την νομοθεσία 852/2004 και 178/2002. Έμφαση δίνεται στα Στάδια Ανάπτυξης καθώς και τη Μεθοδολογία Εγκατάστασης Συστήματος ΗACCP, με παραδείγματα εφαρμογής και ομαδικές ασκήσεις όπου οι συμμετέχοντες, αναλύουν, αναπτύσσουν και τεκμηριώνουν βήμα προς βήμα ένα Σύστημα HACCP.

Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους θα :

•Έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει πλήρως τις αρχές του HACCP,

•Μπορούν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP, 

•Έχουν αποκτήσει εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων,

•Αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP, 

•σε Υπευθύνους Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων των επιχειρήσεων,

• σε Υπεύθυνους Παραγωγής, χειριστές τροφίμων, κλπ. των επιχειρήσεων τροφίμων

•σε Συμβούλους Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP, 

•σε επιστήμονες που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP και ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα δυναμικό τομέα της αγοράς όπως είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων,

•Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ

1.Παρουσίαση του σκοπού και του αντικειμένου του εκπαιδευτικού προγράμματος

2.Τι είναι το HACCP. Αναγκαιότητα εφαρμογής. Ιστορική αναδρομή.

3.Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων. Όροι και Ορισμοί. Οι αρχές του HACCP

4.Απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η Λευκή Βίβλος. Κοινοτική & Εθνική Νομοθεσία

5.Ευθύνες των εμπλεκομένων

6.Οι κίνδυνοι για τα τρόφιμα (Φυσικοί, Χημικοί & Βιολογικοί) (Παραδείγματα)


2η ΗΜΕΡΑ

1.Οι κίνδυνοι για τα τρόφιμα (Φυσικοί, Χημικοί & Βιολογικοί) – συνέχεια (Παραδείγματα)

2.Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής/Υγιεινής Πρακτικής (GMPs/GHPs).

3.Προαπαιτούμενα Προγράμματα (Παραδείγματα)

4.Τα βήματα ανάπτυξης του συστήματος HACCP

5.Άσκηση


3η ΗΜΕΡΑ

1.Τα βήματα ανάπτυξης του συστήματος HACCP - συνέχεια

2.Ανάλυση Κινδύνων και Προληπτικά μέτρα ελέγχου (Παραδείγματα, άσκηση)

3.Καθορισμός και Διαχείριση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Παραδείγματα, άσκηση).


4η ΗΜΕΡΑ

1.Καθορισμός και Διαχείριση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου - συνέχεια

2.Επαλήθευση συστήματος HACCP

3.Αποτελέσματα εφαρμογής σχεδίου HACCP. Κυριότερα προβλήματα κατά την εφαρμογή του.

4.Άσκηση Εφαρμογής Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Ανάλυση Επικινδυνότητας. Προληπτικά μέτρα ελέγχου. Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Σχέδιο Επαλήθευσης

5.Ερωτήσεις – Απαντήσεις.  Συζήτηση.Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος

 


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin