Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη-ISO-22000-2005-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός:
ΟΔ94
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

ISO 22000:2005 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διάρκεια: 20 ώρες


ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 / ΕΛΟΤ 22000:2006 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης. Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της εσωτερικής επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Ειδικότερα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

•προγραμματίσουν, εφαρμόσουν και επιθεωρήσουν, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με την απαίτηση του προτύπου περί εσωτερικών επιθεωρήσεων.

•αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων,

•αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν  και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 

•σε Υποψήφιους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

•σε Υπευθύνους Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων των επιχειρήσεων, που  εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή  Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 

•σε επιστήμονες που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας  Τροφίμων,

•στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ

1.Γενικές Απαιτήσεις. Απαιτήσεις τεκμηρίωσης ( Έλεγχος εγγράφων, Έλεγχος αρχείων)

2.Ευθύνη της Διοίκησης . Δέσμευση της Διοίκησης, Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων, Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ, Ευθύνες και Αρμοδιότητες, Συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, Εξωτερική και Εσωτερική επικοινωνία

3.Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,  Ανασκόπηση από την διοίκηση.

4.Διαχείριση πόρων. Διάθεση πόρων, Ανθρώπινο δυναμικό, Επαγγελματική επάρκεια, Ευαισθητοποίηση και Κατάρτιση, Υποδομή, Περιβάλλον εργασίας


2η ΗΜΕΡΑ

1.Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων. Προαπαιτούμενα, Προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων.

2.Ανάλυση κινδύνων. Αναγνώριση των κινδύνων και προσδιορισμός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου, Αξιολόγηση των κινδύνων. Επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου (παραδείγματα).

3.Καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων. Καθιέρωση του σχεδίου HACCP (παραδείγματα)

4.Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης. Σχεδιασμός της επαλήθευσης. Σύστημα ιχνηλασιμότητας. Έλεγχος μη συμμορφώσεων. Χειρισμός των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων. Απόσυρση (παραδείγματα).

5.Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ. Βελτίωση


3η ΗΜΕΡΑ

1.Γενικά περί επιθεωρήσεων

2.Τύποι επιθεωρήσεων

3.Κατηγορίες επιθεωρήσεων

4.Βασικές Στρατηγικές επιθεώρησης

5.Απαιτήσεις του προτύπου

6.Απαιτήσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων

7.Σχεδιασμός Λογικού μοντέλου επιθεώρηση


4η ΗΜΕΡΑ

1.Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

2.Η αναγκαιότητα των Checklists

3.Άσκηση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων άσκησης. Συζήτηση


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ , ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 22000:2005/ΕΛΟΤ 22000:2006

 Ή Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ ΤΟΥ.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος

 


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin