Είσοδος

Δωρεάν σεμινάρια

learning 

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι δημόσιος φορέας. Δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το ΤΕΕ. Αποστολή του, πέραν των άλλων, όσο βαθαίνει η κρίση, να αντιμετωπίσει την απροθυμία των μηχανικών να ενημερώνονται πάνω στην επιστήμη τους, όταν  δεν την ασκούν. Να ανοίγει διόδους απασχόλησης, κόντρα στη μεγαλύτερη ύφεση που έχει παρουσιασθεί σε αναπτυγμένη χώρα ποτέ στον κόσμο. Το γεγονός αυτό καθορίζει έναν κοινό τόπο στον οποίο συναντώνται ολοένα και περισσότερο τα μέλη του τεχνικού κόσμου, μετατρέποντας το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ σε έναν φορέα τον οποίο διαχειρίζονται αυτοί στους οποίους ανήκει.
Με την εθελοντική προσφορά συναδέλφων μηχανικών ξεκινάει μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων  υψηλού επιπέδου, εισαγωγής και εμβάθυνσης σε κρίσιμα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα. Δείτε τη λίστα των σεμιναρίων η οποία και διαρκώς θα διευρύνεται.
 
 
 
◊ Μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στις χωρικές απεικονίσεις 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΔΩ


Συμβατικό: 2-11 Δεκεμβρίου 2013, Διάρκεια 16 ώρες

Η προσέγγιση που επιχειρείται στο πλαίσιο αυτών των διαλέξεων στηρίζεται στην άποψη που θεωρεί ότι: Οι χάρτες είναι χωρικές απεικονίσεις που διαμορφώνουν νοητικές χωρικές απεικονίσεις, η δε απεικόνιση είναι μια πράξη δημιουργίας γνώσεων. Στηρίζεται ακόμα στην άποψη ότι δεν υπάρχει μια μοναδική σωστή επιστημονική, ή μη επιστημονική, προσέγγιση στο πως λειτουργούν οι χάρτες. Η πρόθεση είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα κατανόησης της απεικόνισης σαν γενικής έννοιας, αν θέλουμε να καταλάβουμε τους χάρτες. Η έννοια της απεικόνισης είναι θεμελιακή σε όλες τις προσεγγίσεις που μπορούν να παρθούν στη χαρτογραφία. Εξετάζοντας την απεικόνιη σε διάφορα επίπεδα και προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές, μπορεί να  αποκτηθεί μια άποψη για το πώς λειτουργούν οι χάρτες και η άποψη αυτή να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό του χαρτογραφικού συμβολισμού και του χαρτογραφικού σχεδίου. 

Η οπτική, η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή και αυτή που υιοθετείται εδώ, αποδέχεται τη λειτουργία της χαρτογραφίας σαν αυτής που δημιουργεί ερμηνευτικές, γραφικές περιλήψεις (απεικονίσεις) των χωρικών πληροφοριών και έχει σαν στόχο την παραγωγή συστηματικά, πιο λειτουργικών χαρτών. 

Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χαρτογραφικής απεικόνισης αντιμετωπίζει το χάρτη σαν αναπαράσταση του κόσμου σε τρία επίπεδα προσέγγισης:

Το λεκτικό – το λειτουργικό –το γνωσιακό 

Ο χάρτης εξετάζεται εδώ σαν μια από τις πολλές δυναμικές απεικονίσεις των φαινομένων στο χώρο, που μπορεί να αναζητήσει ένας χρήστης σαν πηγή πληροφοριών, ή μια βοήθεια, στις λήψεις αποφάσεων και συμπεριφορών στο χώρο. Δίνεται έμφαση, στο πως ο χάρτης «απεικονίζει» και με τη λεκτική και με τη σημειωτική έννοια και, πως η όραση και η γνώση απεικονίζουν αυτήν την αναπαράσταση σε μορφές που επιτρέπουν στον αναγνώστη του χάρτη την πρόσβαση στις έννοιες. Η αλληλεπίδραση του χρήστη του χάρτη και του χάρτη αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνθετο πρόβλημα επεξεργασίας πληροφοριών, στο οποίο δημιουργείται μια σειρά νευρολογικών και έπειτα γνωσιακών αναπαραστάσεων αυτού που βλέπεται και αυτές οι απεικονίσεις εξετάζονται χρησιμοποιώντας σχήματα (νοητικές απεικονίσεις) που προσφέρουν ένα πλαίσιο (ή θέτουν τα όρια), μέσα στο οποίο η εικόνα που γίνεται αντιληπτή από το χάρτη μπορεί να γίνει κατανοητή. 

Η λεκτική προσέγγιση στην αναπαράσταση μπορεί να θεωρηθεί σαν το επίπεδο του νοήματος με την ευρύτερη έννοια του όρου. Αυτή η προσέγγιση ασχολείται με το πώς τα σύμβολα προσλαμβάνουν το νόημά τους και πως εμείς μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες μορφές συμβολισμού. Λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα της έννοιας (π.χ. ειδικά και γενικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά), μαζί με την ετυμολογία της έννοιας των συμβόλων και οποιαδήποτε εθνογραφική διαφοροποίηση μπορεί να υπάρχει. Σύμφωνα με το ανωτέρο πλαίσιο οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν εισαγωγικά θέματα σχετικά με:

·την όραση
·την όραση και οπτική αντίληψη
·την όραση και οπτική γνώση 
·τις νοητικές κατηγορίες 
·τις αναπαραστάσεις γνώσεων και τα γνωσιακά σχήματα
·τα στοιχεία γραφικής σημειολογίας 
·τη σημασιολογία και σύνταξη των χαρτογραφικών συμβόλων 
·τη πραγματολογία των χαρτογραφικών συμβόλων


Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Φιλιππακοπούλου, πρ. καθηγήτρια ΕΜΠ/Τομέα Χαρτογραφίας

 
                                                                            .............................................................. 
 
◊ Οικονομική σκέψη αυτοαπασχολούμενων μηχανικών
5, 6 & 7 Μαϊου 2015, ώρες 17:00-21:00 
 
Διάρκεια 12 ώρες
Εισηγητής: Χρήστος Ψαρόπουλος, Οικονομολόγος
 

1η ημέρα

Νέα εποχή - Οικονομική σκέψη και πραγματικότητα

Η σημερινή επιχείριση- το περιβάλλον της- μορφές επιχειρήσεων αστικού κώδικα

Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην επιχειρηματικότητα-Καινοτομία-Εξωστρέφεια

Βασικές αρχές οργάνωσης, Διοίκησης και στρατηγικής των επιχειρήσεων

Βασικές αρχές μάρκετινγκ, ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή, ανεύρεση πελατών και προώθηση πωλήσεων υπηρεσιών

 

2η ημέρα

Χρηματοοικονομικά μικρών επιχειρήσεων

1. Ανάπτυξη προβλεπτικών εργαλείων και σύνταξή τους για :

Παρακολούθηση της ρευστότητας-ταμειακών διαθεσίμων

Πρόβλεψη κερδοφορίας της επιχείρησης (Βιωσιμότητα επιχείρησης)

Εύρεση σημείου ισορροπίας εισπράξεων και πληρωμών (Νεκρό σημείο)

Προϋπολογισμό δαπανών για την διάγνωση και χρονική τοποθέτηση περιορισμών ρευστότητας για την λήψη αποφάσεων

2. Ανάπτυξη ελεγκτικών εργαλείων και σύνταξή τους για τον έλεγχο για την απόδοση της επιχείρησης

Ανάλυση και σύνταξη ισολογισμού

Λογαριασμός αποτελεσμάτων λειτουργίας

Λογαριασμός ταμειακών ροών

3. Ανάπτυξη και τεχνικές επενδυτικού σχεδιασμού για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

 

Προαιρετικό

3η ημέρα

Επιχειρησιακός σχεδιασμός-υπόσταση και έλεγχος δυνατότητας υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας (Business Plan)
 
 
.......................................
 
 
◊ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ»


1ος κύκλος 10-17 Μαρτίου 2014

2ος κύκλος 16-20 Ιουνίου 2014  

3ος κύκλος 20-24 Οκτωβρίου 2014 

4ος κύκλος: 2-6 Φεβρουαρίου 2015


Διάρκεια: 16 ώρες. Το Σεμινάριο θα γίνει πρωινές ώρες : 10:00-14:00μμ.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, μέλος Επιτροπής Σύνταξης του ΚΤΣ-97 και του ΚΤΣ-2013.

                                                                             
..................................................
 
 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ : ΚΤΣ -2015 (ΣΧΕΔΙΟ)
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                     

10:00-12:00, Εισαγωγή, παρουσίαση ΚΤΣ-2105(ΣΧΕΔΙΟ), διαφορές από ΚΤΣ-97.

                     Νικ. Μαρσέλλος ,Πολ. Μηχανικός, Μέλος Επιτροπής ΚΤΣ-2015

12:00-13:00, Πιστοποιημένο Σκυρόδεμα  ( Certified Concrete)

                      Μαρία Σερεμετάκη, TUV Austria Hellas,

13:00-14:00, Πρότυπο Εργαστήριο Μονάδος σκυροδέματος

                     Αλέξανδρος Τσιώλης, ΜΜΜ, ( HELLENPLAN-CONTROLS)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχνανικούς και απόφοιτους ΤΕΙ Δομικών Έργων, που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν τουλάχιστον το Σκυρόδεμα Ι ( ΚΤΣ-97 ,εως ΚΤΣ-2013) η/και το Σκυρόδεμα ΙΙ.

Απαραίτητο προ-απαιτούμενο να έχει κάποιος ενημερωθεί από την ανάρτηση του ΚΕΔΕ/  www.ggde, για τον ΚΤΣ-2015 ( ΣΧΕΔΙΟ).

Απαραίτητη η Δήλωση συμμετοχής στο ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ και η αποδοχή της από το iekemtee.gr, μέχρι τις 12/2/15.
 
 
.................................................
 
 
◊ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - Μέρος 2ο 
Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30-10:00, Προσέλευση συμμετεχόντων, παραλαβή σημειώσεων
10:00-10:15, Χαιρετισμοί , ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ
10:00-10:40, Αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα- Σύνθεση- Προδιαγραφές
                    Ν.Μαρσέλλος , Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
10:40-11:30, Εφαρμογή σε Εργοτάξιο στην Αθήνα - SCC
                    Pablo Gorra, Γ.Μπαμπάκας, ΕΤ ΒΕΤΟΝ /ΧΑΛΥΨ
11:30-11:50, Συζήτηση- ερωτήσεις

11:50-12:10 , Διάλειμμα

12:10- 12:40, Μουσείο Ακρόπολης- Προκατασκευασμένα στοιχεία
                     Αθ.Απέργης ,Πολ.Μηχ. ΕΜΠ
12:40- 13:10, Διακοσμητικό Ασφαλτικό
                     Δημ. Φράγκος , Πολ. Μηχ. , Ελληνικά Οδοστρώματα
13:10- 13:40, Ετοιμο Σκυρόδεμα- Παραγωγή- Έλεγχοι Ποιότητος
                     Χρ. Βογιατζής , Πολ. Μηχ.
13:40-14:00, Συζήτηση- Ερωτήσεις 

14:00-14:30 , Διάλειμμα

14:30-15:00, Μελέτη συνθέσεως -Ειδικά σκυροδέματα
                     Δέσποινα Τελωνιάτη , ΜΜΜ
15:00-15:30, Πρόσθετα σκυροδέματος- Υπέρρευστο σκυρόδεμα-VMA
                    Γ.Γαρατζιώτης ,BASF/ Τεχνική υποστήριξη
15:30 - 16:00, Εμφανές σκυρόδεμα ( Fair- Face Concrete)
                      Γ.Κατσαντώνης, Π.Μ. , Sika Hellas 
16:00- 16:30, Εξελίξεις στην τεχνολογία προσθέτων
                     Καρ. Στεργειόπουλος , Χ.Μ., ΔΟΜΥΛΚΟ
16:30-17:00, Γενική συζήτηση- Κλείσιμο - Συμπεράσματα  


 Σημείωση : Ελεύθερη προσέλευση, απαραίτητη αίτηση εγγραφής.   Σημειώσεις και Βεβαίωση παρακολούθησης μόνο κατόπιν της αίτησης εγγραφής.
 
..............................................
 
◊ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ARTLANTIS
Λάρισα, 9 Δεκεμβρίου 2014, ώρες 18:00-21:00

Θα παρουσιαστούν οι εξής ενότητες: 

-Εισαγωγή αρχείου *atl στο Artlantis.
-Παρουσιαση βασικών εντολών
-Εισαγωγή textures και shaders
-Εισαφωφή 3d objects
-Διαδικασία δημιουργίας Layers
-Εισαγωγή background
-Ρυθμίσεις εικόνας
-Ρυθμίσεις φωτισμού
-Επεξεργασία 3d objects
-Ρυθμίσεις κάμερας
-Επεξεργασία textures

Παρουσίαση: Ευθυμίου Χρίστος, Πολεοδόμος Μηχανικός ΑΠΘ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Διακοσμητής  

ΤΕΕ/ΤΚΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καλλιθέας 7 και Τζαβέλα, Λάρισα

Πληροφορίες: κα Χριστίνα Μητρούλα

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Η είσοδος είναι ελεύθερη με
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

...........................................
 
 
◊ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - Εμφανές σκυρόδεμα (FFC)- Μέρος 1ο
 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, μέλος Επιτροπής Σύνταξης του ΚΤΣ-97 και του ΚΤΣ-2013


Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014, 10:00-14:00 , ΙΕΚΕΜ.ΤΕΕ

 
10:00-11:00 , Προδιαγραφές -Σύνθεση- Υλικά
                     Ν.Μαρσέλλος , Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ

11:00-12:00 , Παράγοντες που επηρρεάζουν το Εμφανές σκυρόδεμα (FFC)
                     Ν.Μαρσέλλος, Πολ.Μηχανικός  ΕΜΠ

12:00- 13:00, Αυτό-συμπυκνούμενο σκυρόδεμα-Ειδικά σκυρ/ματα
                     Μαρία Νομικού, ΕΚΕΤ ( Ομιλος Lafarge)

13:00-14:00,  Εφαρμογή σε Εργο : Fair- Faced Concrete (FFC)
                     Εργοτάξιο στην Αθήνα.

 
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ή Πολιτικούς Μηχανικούς απόφοιτους ΑΕΙ.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι : 28/11/14  
 
......................................................
 
 
◊ Τεχνολογία Σκυροδέματος-ΕΠΙΠΕΔΟ II
3-12 Νοεμβρίου 2014
 
Eισηγητής: Ν. Μαρσέλλος,  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,  μέλος Επιτροπής Σύνταξης του ΚΤΣ-97 και του ΚΤΣ-2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αυτό, διάρκειας 18 ωρών, απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον 1οκύκλο Σεμιναρίων σκυροδέματος (από τον ΚΤΣ-97 στον ΚΤΣ-2014) και εστιάζει σε εξειδικευμένα θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος που θα αντιμετωπίσει να λύσει ο Μηχανικός στην πράξη.
 
 
....................................................
 
◊ Ασφαλτικά - Οδοστρώματα- Έλεγχος  ποιότητος 
24/11/2014-01/12/2014, 2ος κύκλος
21/07/14 – 28/07/2014, 1ος κύκλος

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, μέλος Επιτροπής Σύνταξης του ΚΤΣ-97 και του ΚΤΣ-2013
 
 
  .............................................................
 
 
◊ Παρουσίαση AutoCAD Civil 3D: ένα απαραίτητο εργαλείο για έργα υποδομής

Θεσσαλονίκη, 30 & 31/10/2014 (2 κύκλοι)

Λάρισα, 11/11/2014

Αθήνα-2 κύκλοι: 11 & 12 Σεπτεμβρίου

Βασικός σκοπός αυτού του πρακτικού εισαγωγικού σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων του AutoCAD Civil 3D και η εκμάθηση κάποιων βασικών λειτουργιών του ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εργασίες τις οποίες μπορούν να ολοκληρώσουν με τη βοήθεια του προγράμματος.

Μετά την παρακολούθηση της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα βασικά μενού του προγράμματος και να ξέρουν τα είδη εργασιών που μπορούν να ολοκληρώνουν με τη βοήθεια του λογισμικού.

Επίσης, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για να εισάγουν αρχεία συντεταγμένων και να δημιουργούν ένα απλό μοντέλο εδάφους (DTM).

Διάρκεια : 5 ώρες 

Επιστημονική υπεύθυνη: Μαρία Κώστα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,                                       
e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
 
...............................................
 


◊ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΕΕ  &  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   ΚΑΚΟΣ   ΘΕΟΦΑΝΗΣ   ( ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ )  
7-11 Ιουλίου 2014
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 
...............................................
 
 
◊ Για το σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2013 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ος κύκλος 1-8 Ιουλίου 2013

2ος κύκλος 15-22 Ιουλίου 2013

3ος κύκλος: 23-30 Σεπτεμβρίου 2013

4ος κύκλος: 25 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2013

5ος κύκλος 17–24 Φεβρουαρίου 2014

6ος κύκλος 7-14 Ιουλίου 2014

Εισαγωγή. Τα τελευταία 30 χρόνια η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε τεχνολογία αιχμής, μ ε αποτέλεσμα την σύνταξη 2 εκδόσεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, του ΚΤΣ-85, και ΚΤΣ-97, και τώρα ήδη πραγματοποιείται η Αναθεώρηση του ΚΤΣ-2013.

Το Σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί παρουσιάζει και αναλύει όλες αυτές τις αλλαγές που μεσολάβησαν μέχρι το 2013.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η κατάρτιση και η επιμόρφωση στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου για το σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, και στις  επερχόμενες αλλαγές από την Αναθεώρηση του ΚΤΣ-2013.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους Μηχανικούς, υπεύθυνους Παραγωγής και Ποιότητας, Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, Επιβλέποντες Μηχανικούς καθώς και σε Μελετητικά Γραφεία, που θα έχουν την ευθύνη σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τα τεχνικά έργα (specifiers). 

Θεματολογία – Εκπαιδευτικές ενότητες

·Εισαγωγή στην Τεχνολογία Σκυροδέματος

·Πρότυπα, Προδιαγραφές, Κανονισμοί

·Το νέο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

·Αναθεώρηση ΚΤΣ-2013

·Εργοστασιακά ελεγχόμενο σκυρόδεμα (Factory Production Control)

·Κατηγορίες περιβάλλοντος (exposure class)

·Οργάνωση ελέγχου ποιότητας

·Το Εργοταξιακό Εργαστήριο

·Επιθεώρηση Μονάδος Ετοίμου Σκυροδέματος

·Παρακολούθηση διεξαγωγής μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος στο εργαστήριο ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ "Από τον ΚΤΣ-97 έως τον ΚΤΣ-2013"

Διάρκεια: 16 ώρες. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας με δήλωση συμμετοχής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες (10:00-14:00).

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, μέλος Επιτροπής Σύνταξης του ΚΤΣ-97 και του ΚΤΣ-2013.
 

..............................................
 
◊ AutoCAD 

1ος κύκλος: 9-16/9/2013  

2ος κύκλος 23/9- 2/10/2013

3ος κύκλος 9-18 Δεκεμβρίου 2013

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 30 ώρες. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νέους και σε μηχανικούς που έχουν κάτω από το αφορολόγητο όριο (παρακαλούμε στην αίτηση να γράφετε τον ΑΜ ΤΕΕ και να δηλώνετε αν έχετε κάτω από το αφορολόγητο όριο).

Στους καταρτιζόμενους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Προηγούμενη γνώση:

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση και εμπειρία, πέραν των ελάχιστων βασικών γνώσεων υπολογιστών και Windows.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να σχεδιάζουν και να εκτυπώνουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Στόχος του σεμιναρίου:

Με το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευθέντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα το πρόγραμμα, να σχεδιάσουν και να εκτυπώσουν μόνοι τους σε όλες τις επιθυμητές κλίμακες, να οργανώσουν διαφορετικά την εργασία τους, αναβαθμίζοντας τον τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης των σχεδίων.
Πρόγραμμα

Το εντατικό πρόγραμμα των τριάντα ωρών θα καλύψει την απαραίτητη ύλη για δισδιάστατη σχεδίαση μέσω του AutoCAD, έτσι ώστε οι εκπαιδευθέντες, εφαρμόζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις που έλαβαν από το σεμινάριο, να μπορούν να καλύψουν σχεδιαστικά τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών επιμέρους ειδικοτήτων.

Επιστημονικός υπέυθυνος: Μιχάλης Τσιλίκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός


                                        ------------------------------------------------------------------


◊ Μεθοδολογία για τη μελέτη της Γεωγραφικής οργάνωσης και διασποράς του δικτύου των οικισμών της Ελλάδας 

1-15 Νοεμβρίου 2013

Διάρκεια 12 ώρες

Ένα από τα βασικά ζητήματα στη μελέτη και την ανάλυση του χώρου υπήρξε πάντα η μελέτη της οργάνωσης του οικιστικού δικτύου μιας περιοχής (χώρας, περιφέρειας, νομού).  Είτε ως συστατικού της ανάπτυξης  μιας ιδιαίτερης μορφολογίας του χώρου (ως χωρικό πρότυπο), συνδυαζόμενο πολλές φορές (και) με άλλου εί­δους δίκτυα ( τεχνικά ή φυσικά), είτε ως μέρους, αλλά και καταλυτικού πα­ρά­γο­ντα, στη συνολική οργάνωση και ανάπτυξη ενός τόπου.

Επιπλέον η ιστορικότητα των οικιστικών δικτύων, μεταφέρει στον χώρο, μέσα από τη δια­χρονική τους εξέλιξη, τις μεταβολές και σε άλλες παραμέτρους  της χω­ροταξικής οργάνωσης του εκάστοτε τόπου, σε κάθε εποχή της εξέλιξής του. Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον στη χωροταξική οργάνωση πλούτισε ποικιλοτρόπως τους τρόπους προ­σέγ­γισης, αλλά και της διαφοροποίησης και ιεράρχησης του οικιστικού δικτύου, με δι­ά­φορα φυσικά και άλλα χαρακτηριστικά όπως ιστορικότητας, αστικότητας, ορεινότητας, ιεραρχικότητας κ.ά. Η περίπτωση της γεωγραφικής οργάνωσης επιμέρους δικτύων  οικισμών, όπως παραδοσιακών, ορεινών, παράκτιων και τόσων άλλων, μοιάζει ιδιαίτερα ενδια­φέ­ρουσα και ελκυστική, αφού μπορεί να μελετηθεί  δια μέσου όλων αυτών των προαναφερθέντων διαφοροποιήσεων,  αλλά και άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιμέρους οικισμών.

Σκοπός αυτού του μαθήματος  είναι να αναδείξει, μέσα από τη μελέτη της γεωγραφικής ορ­γάνωσης του δικτύου των ελληνικών οικισμών, μεθόδους και τεχνικές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαπίστωση και κατανόηση μιας πιθανής συστηματοποίησης της οργάνωσής τους. Με τη βοήθεια αναλυτικών και στα­τι­στικών εργαλείων, θα γίνει προσπάθεια για την ανάδειξη του τρόπου και του βαθμού συγκέντρωσης ή διασποράς αυτών των οικισμών, της ταξινόμησης, της ιεράρχησης και της χωρικής τους διαφοροποίησης.

Η δημιουργία εντέλει ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δικτύου  Οικισμών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και να συμβάλλει στην εξελισιμότητα αυτής της προσπάθειας, λειτουργώντας ως μια οργανωμένη βάση αναφοράς. Η γεωγραφική οπτικοποίηση με την κατασκευή κατάλληλων θε­μα­τι­κών χαρτών που αναφέρονται στις επιμέρους διαπιστώσεις, αποτελεί ένα από τα κλει­διά για την καλύτερη παρουσίαση και κατανόησή τους.

Η προβληματική που θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου θα βασισθεί κυρίως  στην ανάλυση των παρακάτω θεμάτων :

·Διαστάσεις της Οργάνωσης του χώρου

·Δίκτυα Οικισμών

·Κατηγορίες Δικτύων Οικισμών

·Χωρικά Πρότυπα

·Χω­ρικές Συγκεντρώσεις/Διασπορές 

·Αναλυτικές και στατιστικές μέθοδοι

·Γεωγραφική Οπτικοποίηση

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μύρων Μυρίδης, Καθηγητής, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.

                                                                  ----------------------------------------------------

◊ Εισαγωγή στις αρχές συντήρησης & λίπανσης βιομηχανικού εξοπλισμού 

26 & 27 Σεπτεμβρίου 2013

19-20 Δεκεμβρίου 2013

14-15 Μαϊου 2014

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Αποστολίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Συντήρησης

1η ημέρα

Η Λειτουργία της Συντήρησης

·Ορισμός, Ιστορική εξέλιξη, Άξονες δράσεως, Αρχές οργάνωσης

Συστηματική Συντήρηση

·Μέθοδοι και πολιτικές  Συντήρησης και Ελέγχων

Οργανωτικά μέσα

·Δομή, οργανόγραμμα, καθήκοντα, υποχρεώσεις, αρχεία εξοπλισμού, διαχείριση ανταλλακτικών, διαδικασίες

Έλεγχος,  συντονισμός και διαχείριση έργου συντήρησης 

·Σχεδιασμός έργου, σχέδια εργασίας, σχεδιασμός και φιλοσοφία ελέγχων

·Κέντρο ελέγχου συντήρησης


2η ημέρα

Γενικά

·Η σημασία της λίπανσης τη διατήρηση του Ολικού Βαθμού Απόδοσης του μηχανικού εξοπλισμού

·Είδη τριβών και φθορών - Είδη λίπανσης και τρόποι σχηματισμού λιπαντικών μεμβρανών- Αποστολή λιπαντικών

Λιπαντικά 

·Προέλευση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, ποιοτική κατάταξη και είδη λιπαντικών

·Διεθνή συστήματα κατάταξης

·Προδιαγραφές κατασκευαστών

·Κατηγορίες λιπαντικών

Ασφάλεια και Υγιεινή στο χώρο εργασίας

·Σήμανση ασφάλειας και υγείας

·Σύστημα ευταξίας και καθαριότητας (5 Sigma)


                                                                          .....................................................

◊ Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
1ος κύκλος: 20/9/2013
2ος κύκλος: 21/9/2013

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση και η επιμόρφωση στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξής τους .Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά δήλωσης συμμετοχής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 8 ΩΡΕΣ
Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι οι εξής :
·Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
·Θερμικά Ηλιακά συστήματα
·Φωτοβολταϊκά Συστήματα
·Συστήματα Βιομάζας
·Συστήματα Κανονικής Γεωθερμίας
·Τεχνολογίες Αξιοποίησης Γεωθερμίας στα κτήρια
·Συστήματα Αιολικής Ενέργειας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Σαφάκας, πρ. πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών