Είσοδος

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στην προσπάθειά του για ενημέρωση και υποστήριξη των μηχανικών με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει μια σειρά σεμιναρίων τα οποία διατίθενται σήμερα μέσω του Διαδικτύου.

Οι υπεύθυνοι των σεμιναρίων, και στην πλειοψηφία τους οι εισηγητές, είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή/και Διδακτορική Διατριβή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι διαθέσιμοι 10 ώρες ημερησίως προς επίλυση κάθε απορίας σας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα
Προγραμματισμού Java (Sun
Certified Java Programmer)
 • 281

Επιπέδου CCNA

Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων -
Cisco Certified Network Associ-
ate (CCNA)
 • 74

Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ

Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και
Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • 184

PHP & MySQL

PHP & MySQL
Εισαγωγή στο Δυναμικό Web
Design και την PHP-MySQL
 • 293

Flash CS4

Εισαγωγή στα multimedia με
χρήση του προγράμματος Flash
(CS4)
 • 104

Dreamweaver CS4

Εισαγωγή στο Web Design με
χρήση του προγράμματος Dream-
weaver (CS4)
 • 180

Joomla CMS

Εισαγωγή στη Δημιουργία
Δυναμικών Websites με το
Joomla CMS
 • 278

ANDROID

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Android
Εφαρμογών
 • 72

Autocad 2010 2D

Εισαγωγή στο Autocad 2010 2D
 • 55

Linux

Εισαγωγή στο Λειτουργικό
Σύστημα Linux
 • 26

C-Sharp, C#

Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0
 • 23

ASP .NET 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0
 • 26

SPSS

SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και
ανάλυση δεδομένων
 • 41

Matlab

Εκμάθηση προγραμματισμού με
χρήση MATLAB
 • 18
Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων -
Cisco Certified Network Profes-
sional (CCNP)
 • 7
Εισαγωγή στη Γλώσσα
Προγραμματισμού C και
Εφαρμογές
 • 5
Εισαγωγή στα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών
 • 12
Εισαγωγή στον γραφικό
σχεδιασμό με το πρόγραμμα
του Photoshop
 • 7
Learn and Understand Javascript & AngularJS
Javascript & AngularJS
 • 15
Εισαγωγή στη Γλώσσα
Προγραμματισμού Laravel
 • 24

Για να συνομιλήσετε μαζί μας χωρίς χρέωση
άμεσα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια μας:

τηλ: 210 3003536
Email: iekemtee@dga.gr